Mp och v vill ge pengar till tågtrafiken

Upprördheten är mycket stor i samarbetspartierna miljöpartiet och vänsterpartiet över att regeringen låter Rikstrafiken satsa allt mer pengar på flyget och mindre pengar på olönsam tågtrafik.

Tåg- och flygtrafiken kommer bli en av de stora frågorna när transportpolitiken i Sverige ska förhandlas.

Magnus Johansson i miljöpartiets partistyrelse anklagar regeringen för att föra vad han kallar en Biggles-politik.

– Det tenderar ju till att vara en liten Biggles-grupp inom regeringen med kanske några medlemmar också inom Rikstrafikens styrelse. De har en förkärlek till flygmaskiner, men som då får konsekvensen att de flygpolitiska målen inte uppnås, där man bland annat talar om hållbarhetsmål och så vidare. Tåget får stå åt sidan för dessa herrars flygintresse, säger Magnus Johansson.

Olönsam flygtrafik ska upphandlas
Pengarna från den statliga myndigheten Rikstrafiken styrs över från att upphandla olönsam tågtrafik till att upphandla olönsam flygtrafik.

Båda regeringens samarbetspartier, miljöpartiet och vänsterpartiet, är irriterade över att regeringen prioriterar olönsamma flygsträckor istället för tåg. När infrastrukturpropositionen snart ska förhandlas är det en av de stora stridsfrågorna.

Karin Svensson Smith är vänsterpartistisk riksdagsledamot. Hon säger att regeringens politik leder till ökade utsläpp och dessutom, prioriterar man ett trafikslag som mest män nyttjar, nämligen flyget.

– Jag tror att folk kommer att allmänt känna ett visst politikerförakt, om vi satsar 107 miljoner på att bygga nya järnvägar och samtidigt minskar möjligheten att åka tåg, då tror ju folk att vi inte är riktigt vettiga.

Vilket ansvar har vänsterpartiet somsitter med och förhandlar om statens budget för att det ser ut som det gör?

– Vi har varit med och ökat investeringarna på järnväg och då känner jag att vi har ett mycket stort ansvar att se till också att trafiken fungerar. Att avkastningskravet på SJ byts ut mot ett transportpolitiskt uppdrag, att Rikstrafiken får tillräckligt med pengar för att handla upp trafik. Jag gör för mitt vidkommande allt jag kan för att så ska bli fallet, säger Karin Svensson Smith.

Varför ser det då ut som det gör i budgeten med pengarna för Rikstrafiken, att de inte räckte till så mycket mer?

– Därför att det finns en sådan kraftig lobbyism för att bygga nytt både på väg och spår, men tyvärr är krafterna för att stärka kollektivtrafiken inte alls så ekonomisk välbärgade och kraftiga och hörs tydligt i den politiska opinionen. Men det är ju vår uppgift att se till vad som är samhällsekonomiskt rationellt och miljömässigt motiverat. Det är därför jag engagerar mig i det, säger hon.

Vill satsa mer på tågen
Karin Svensson Smith och miljöpartiets Magnus Johansson säger att deras partier i budgetförhandlingarna i vår ska försöka få mer pengar för att satsa på tågen.

Magnus Johansson anser att hans egna partikamrater borde ha gjort mer också i höstens budgetförhandlingar.

– Ja, jag får rikta lite kritik och vara lite självkritisk. Vi från miljöpartiets sida kanske har varit lite för tillbakalutade efter att ha fått igenom stora anslag i infrastrukturen på just järnväg.

– Men när det då handlar om att se till att det finns tåg att köra på järnvägen så att folk kan resa, där har vi inte visat framfötterna direkt. Min ambition är att vi ska driva stenhårda krav för att utökade anslag till Rikstrafiken redan i vårbudgeten 2005, säger Magnus Johansson.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se