Ny konsumentpolitik inte för de svaga

Regeringen får skarp kritik för att inte ta hänsyn till de utsatta och svaga hushållens situation och för att bara bry sig om medelklassen som konsumenter. Nu kräver forskare i Konsumentverkets vetenskapliga råd att rapporten dras tillbaka.

Konsumentminister Ann-Kristin Nykvists förslag till ny svensk konsumentpolitik är häpnadsväckande tunt och måste dras tillbaka. Det kräver forskarna i Konsumentverkets nyinrättade vetenskapliga råd, där professor Agneta Stark är ordförande.

– Vi tycker att formuleringarna för målen är otydliga. Vi tycker att man inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt olika människors förutsättningar. De klassiska fördelningsfrågorna; vem som har lite och vem som har mycket, de är mycket frånvarande, trots att de blir viktigare och viktigare. Sedan tycker vi också att man borde använda forskning mer än konsultrapporter när man formulerar så här viktiga mål, säger hon.

”Ett hastverk”
Konsumentminister Ann-Kristin Nykvist förslag till ny konsumentpolitik är ett hastverk där en rad viktiga analyser och aspekter saknas. Det anser Konsumentverkets nyinrättade vetenskapliga råd i sitt remissyttrande som lämnas till regeringen på måndagen.

Enligt rådet tycks Nykvist varken ha förstått de stora skillnader i villkor som idag råder mellan starka och svaga hushåll. Eller hur alla utsatta, fattiga och utlandsfödda hushåll ska klara sig på marknaden. Det är uppseendeväckande, menar rådet, i en tid när allt mer av människors identitet, hälsa och självförtroende bygger på att köpa sig fram i samhället.

– Då blir de ekonomiska skillnaderna väldigt betydelsefulla. Om man vill höra till och har svårt att komma in och höra till, så tror jag att väldigt många som är vuxna idag känner igen från egen barndom, hur viktigt det var att vara likadan som de andra. Då blir priset för att stå utanför hårt och tufft, säger Agneta Stark.

Konsultrapporter istället för kunskap
Konsumentministern har köpt in snabba konsultrapporter istället för verklig kunskap, menar Agneta Stark. Därmed saknar förslaget analyser av den ökande ekonomiska ojämlikheten eller hur utsatta konsumenter påverkas av att bank-, el- och telemarknadernas har avreglerats.

Inget sägs heller om hur äldre ska få plats på marknaden, om hur ofta man i praktiken faktiskt får rätt i tvister med näringsidkare eller om hur barnen påverkas av reklamen.

Och varför jämför Nykvist Sverige bara med Nya Zeeland och Storbritannien, länder som har helt annan lagstiftning, undrar forskningsrådets ordförande.

– Vi är forskare. Och då är det besvärande när analyser av vad som har hänt i omvärlden grundar sig på konsultrapporter där man inte får klart för sig och inte kan följa vilka frågor som har ställts, hur många man har talat med och så vidare. De internationella jämförelserna är väldigt begränsade, Tyskland, Holland eller Frankrike, som hade varit mycket viktiga att få med, de är inte med.

Varför har inte regeringen ett bättre underlag, vad beror bristerna på?

– Den frågan måste du nog ställa till konsumentministern. Man kanske inte har tagit sig tiden att sätta sig in i konsumentforskningen, säger Agneta Stark.

Måste omarbetas
Särskilt utsatta är barnen som idag blivit ett kommersiellt villebråd på reklammarknaden och är alltmer utlämnade till föräldrarnas ekonomiska situation. Men det har regeringen inte heller förstått.

Nu måste hela förslaget arbetas om, det är bakläxa från Konsumentverkets Forskningsråd.

– Det behöver omarbetas, det behöver fördjupas, säger Agneta Stark.

Per Gulbrandsen
per.gulbrandsen@sr.se