Vilsna ungdomar får hjälp med vardagen

I Umeå kan unga människor mellan 16 och 25 år få hjälp i ett unikt projekt när de känner sig vilsna och ledsna. Det sker samarbete mellan arbetsförmedling, barn- och ungdomspsykiatri, försäkringskassa, socialtjänsten och en mängd andra aktörer.

Monica Backlund, psykolog på Arbetsförmedlingen i Umeå och en av många som jobbar på det som kallas för Ungdomshälsan.

– Jag tycker man kan se att många är vilsna i samhället. De vet inte vart de ska vända sig eller hur man beter sig. De känns vilsna och övergivna, säger hon.

Ligger mitt i centrum
Ungdomshälsan ligger mitt i Umeå centrum. Hit ska vara lätt att hitta, här är öppna dörrar och många i rörelse. Det ska vara lite som hemma.

Ett 20-tal personer med olika yrkeskompetens som psykologer, familjeterapeuter, socialsekreterare och yrkesvägledare jobbar här för att hjälpa unga människor som ofta hamnat i en serie av problem med stöd och tips.

Det viktiga är att ingen skickas runt med remisser, istället samlas de som sitter inne med kunskapen kring den som behöver hjälp.

Alla ska känna sig trygga
I soffan alldeles vid ingången sitter tre tjejer i 18 års åldern och en äldre kille och väntar. Men det blir ingen intervju, det vore att utnyttja deras redan utsatta position, här ska de känna sig trygga, säger Ann Christine Libelius, samordnare. Alltihop bygger på att de själva vill komma hit.

Och en tuffare gymnasieskola men också en arbetsmarknad som kräver allt mer är några av förklaringarna till att allt fler inte klarar av det de tycker att de borde klara.

”Litet utrymme för dem som har problem”
– Vi ser att de flesta arbetsplatser har dragit ner. De har inte samma utrymme för den som försover sig eller inte klarar alla uppgifter. Man har inte samma förmåga att ta emot dem som har problem.

– Det finns väldigt lite tolerans, det märker vi tydligt. Det är mycket svårare både i arbetslivet och i skolan, säger Monica Backlund.

Agneta Kellgren, Umeå.
agneta.kellgren@sr.se