"Man måste vända på kronorna"

De ekonomiska klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna i Sverige fortsätter att öka. Det visar en rapport från Rädda Barnen. En av dem som har det svårt ekonomiskt är Ulrika i Trollhättan.

Ulrika är en ensamstående sjukpensionär med tre barn.

– Man måste ju hela tiden vända på kronorna, kan vi gå på bio, kan vi unna oss att gå ut och äta på McDonalds eller sådana saker som barn väldigt gärna vill göra, som att åka och bada och så där, berättar Ulrika.

Glappet växer
Rädda Barnens rapport visar att det ekonomiska glappet växer mellan fattiga och rika barn, mellan barn till ensamstående föräldrar och barn till två föräldrar som bor ihop och mellan barn med utländsk och svensk bakgrund.

Rädda Barnen anser att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention. Enligt den har barn rätt till en skälig levnadsstandard efter vårt lands resurser.

Arbetslösheten orsaken
Men socialminister Berit Andnor tycker inte att Sverige bryter mot konventionen och talar hellre om regeringens pågående satsning på barn i utsatta familjer, bland annat i form av ökat underhållsstöd och bostadsbidrag. Hennes förklaring till att klyftorna ökat är arbetslösheten på 1990-talet.

– Vi tog över en ekonomi i fritt fall, säger Berit Andnor.

”Kommunernas ansvar”
Men klyftorna mellan barnen har ökat även efter de ekonomiska problemen på 90-talet. Samtidigt har dock andelen barn i familjer med låg inkomststandard och/eller socialbidrag sjunkit i de flesta kommuner.

Totalt levde ändå drygt en kvarts miljon barn i fattiga familjer under 2002. 

– Man kan ju tänka sig själv vilken enormt svår situation som dessa ekonomiskt utsatta barn har, när man inte kan följa med på utflykten eller när man inte kan följa med på olika besök för att det kostar pengar. Där har kommunerna ett ansvar och jag uppmanar kommunerna att ta bort den typen av avgifter från skolorna. Vi ska inte ha det så, säger socialminister Berit Andnor.

Jenny Waldem
jenny.waldem@sr.se
i samarbete med SR Väst