Flera granskningar av DI:s barnprojekt

Dramatiska Institutet låter en utomstående utredare granska det kritiserade teaterprojektet, där barns sexualitet skulle utforskas. Den utredningen blir ytterligare en i raden efter Ekots avslöjande om teaterstudenternas projekt på flera skolor och fritidsgårdar.

Idag har Dramatiska Institutet redogjort för hur många skolor som är inblandade i det kontroversiella projektet: det är fyra förskolor, två fritidshem och fem skolor, alla i Stockholmsområdet.

Granskas av flera
Vad de här barnen har varit med om är nu föremål för flera olika utredningar:

  • En åklagare har inlett en förundersökning om sexuellt ofredande.
  • Nacka kommun gör en utredning.
  • Justitieombudsmannen fick på måndagen en anmälan att ta ställning till om filmen med förskolebarnen.
  • På DI, som tidigare sagt att man ska utreda vad som hänt, har styrelsen idag bestämt att en utomstående utredare ska granska projektet.

Men inte ens detta räcker, menar den moderate riksdagsledamoten Tobias Billström, som kräver att kulturminister Leif Pagrotsky agerar mot DI: s ledning.

– Han ska först och främst skilja Per Lysander och Susanne Osten från sina respektive befattningar under den tid utredningen pågår. Förhoppningsvis även i fortsättningen eftersom jag anser att de förbrukat sitt förtroende.

– Det viktiga är att få bukt med den inställning som rått på DI, där det viktiga inte är barnens bästa utan i stället självförverkligande hos studenterna, hävdar moderata riksdagsmannen Tobias Billström.

Rädda Barnen vill ha ursäkt
Kulturministern har inte velat kommentera det omstridda projektet idag. Men det vill Rädda Barnen, som ju omnämndes i det inbjudningsbrev som gick ut till skolorna.

Nu ska organisationen skriva dels till de inblandade skolorna, dels till Dramatiska Institutet, säger chefen för den svenska barnverksamheten Fredrik Malmberg:

– Vi är upprörda över att man använt vårt namn i det här sammanhanget. Vi förväntar oss att Dramatiska Institutets ledning tar ansvar. Då bör man ju tydligt be om ursäkt och också fundera över vilket barnperspektiv man har i verksamheten.

– Det är ju vuxnas fantasier och idéer som har pådyvlats barnen på ett oetiskt sätt, där barnen varit någon slags försöksobjekt som man har filmat, säger Fredrik Malmberg i Rädda Barnen.

Inga-lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se

Johan Wangström
johan.wangstrom@sr.se