Sjöfarten sprider främmande arter

Främmande arter sprids i haven genom ballastvatten från fartyg. Internationella sjöfartsorganisationen IMO har antagit en konvention för att få slut på denna spridning och Sjöfartsverket utreder just nu hur Sverige ska följa konventionen.

I Östersjön har minst 100 främmande arter fått fotfäste på detta sätt.

– På global nivå räknar man det här som det allra största hotet mot den marina miljön som finns efter den landbaserade föroreningen, säger Ulrika Borg, miljöhandläggare på Sjöfartsverket.

Utrustning tar bort organismer
Man räknar med att tio miljarder ton ballastvatten fraktas runt på världshaven. Till 2016 måste alla fartyg, som går i internationell trafik ha utrustning ombord, som tar bort främmande organismer.

Walleniusrederiets fartyg Don Quijote är det enda svenska fartyg som just nu testar en sån utrustning. Det är företaget Benrad tillsammans med Alfa Laval, som utvecklar systemet.

– Principen är att först finfiltrera ballastvattnet och sedan behandla det med vår patenterade process, säger Carl Tullstedt på Benrad som är projektledare.

– Processen går ut på att skapa en tuff miljö för mikroorganismerna och på så sätt ta kål på dem.

Stora miljöproblem
Introduktion av främmande arter kan leda till ekologisk kollaps, giftig algblomning och att arterna tränger ut det ursprungliga växt och djurlivet.

En kammussla från USA har invaderat Svarta havet och slagit ut ansjovisfisket.

Zebramusslan från Svarta havet orsakar stora problem i de stora sjöarna i USA.

Svartmunnad smörbult från Svarta havet har etablerat sig i södra Östersjön.

Optimism om systemet
Olika filter ska nu ta bort de större arterna och behandling med hjälp av ultraviolett ljus tar hand om plankton och bakterier. Frågan är hur effektivt systemet blir.

– De tester som vi har gjort gör att det ser väldigt lovande ut att vi ska klara de krav som IMO har ställt upp, säger Carl Tullstedt.

Det dröjer alltså elva år innan alla fartyg har utrustning för att filtrera bort plankton och andra organismer. Under tiden rekommenderas fartygen att byta ut sitt ballastvatten långt ute till havs där djupet är minst 200 meter. Men det fungerar inte i Östersjön.

– Genomsnittsdjupet av Östersjön är bara 55 - 57 meter, säger Ulrika Borg.

– Målet för IMO är att alla fartyg så småningom ska ha behandling av ballastvattnet. Det kommer att krävas för sådana vatten som Östersjön där det blir väldigt svårt att byta ballastvatten, säger Carl Tullstedt.

Ingrid Gustavsson
ingid.gustavsson@sr.se