Utlovade flodvågspengar ej utbetalade

Av de pengar som regeringar utlovat till de områden som drabbades av tsunamikatastrofen, har bara en liten del hittills betalats ut.

I januari fick FN löfte om sammanlagt runt 900 miljoner dollar till hjälpinsatser under det första halvåret, men hittills av bara 360 miljoner dollar verkligen betalats ut.

Enligt FN räcker inte pengarna för att överlevande ska få provisoriska bostäder och möjlighet att börja jobba igen.