2004 ger rekordstora vinstutbetalningar

Just nu är det dags för bokslut för många börsföretag. Totalt sett var 2004 ett riktigt bra börsår. Totalt räknar analytikerna med att närmare 100 miljarder kronor kommer att betalas ut.

Även om framgångarna var delvis väntade överraskar många företag med att dela ut så pass mycket till sina ägare, säger Bo Lundström, börsanalytiker på SEB.

– Den viktigaste trenden är att utdelningarna höjs rejält. De höjs mycket mer än vi hade räknat med, säger Bo Lundström.

Verkstadsindustri och banker framåt
Efter ett rekordbra börsår är många av de svenska företagen mer stadda i kassan än någonsin. Det handlar framförallt om verkstadsindustrin som exempelvis Scania men också banker och fastighetsbolag har gjort stora vinster. Det visar rapporterna från sista kvartalet 2004 och boksluten för det gångna året som nu strömmar in.

Till skillnad från 2003 är det inte bara besparingar som ligger bakom de ökade vinsterna utan att försäljningen också har gått upp.

”Utdelningen skulle kunna vara större”
Den generösa utdelningen motsvarar tre procent av börsvärdet. Bo Lundström, börsanalytiker på SEB, tycker dock att utdelningen skulle kunna bli ännu större, till och med tre gånger större.

– Grovt räknat skulle man kunna återföra närmare 300 miljarder till aktieägarna utan att man äventyrar den ekonomiska ställningen i bolaget. Företagen har så starka balansräkningar och räntan är låg så företagen borde utnyttja möjligheten att låna pengar och på det sättet få upp avkastningen på eget kapital, säger han.

Fara i för stora utdelningar
Men Anders Hähnel, chefsstrateg på Nordea ser en fara i att börsbolagen nu så frikostigt delar ut pengar till aktieägarna.

– Det är ju bättre om företagen investerar för den framtida tillväxten. Anledningen till att de inte gör det är att det är en trend just nu att man ska dela ut pengar, att det driver aktiekursen och att många företag inte hittar uppköpsobjekt som de tycker ger tillräckligt bra avkastning, säger Anders Hähnel, chefsstrateg på Nordea.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se