Missionsprovinsen viger två biskopar till

Ytterligare två biskopar kommer i år att vigas inom Missionsprovinsen som är motståndare till att kvinnor blir präster.

Lars Artman, Örkelljunga och Göran Beijer, Stockholm, står på tur att bli biskopar, skriver Helsingborgs Dagblad.

Svenska kyrkans ärkebiskop K G Hammar anser att Missionsprovinsen bildat en egen, självständig kyrka, genom biskopsvigningen i helgen.

Då vigdes den pensionerade kyrkoherden Arne Olsson från Karlstads stift till den förste biskopen inom Missionsprovinsen.