Rädslan för hot problem i skolan

Rädslan för hot och våld upplevs av lärare och elever som det största arbetsmiljöproblemet på gymnasieskolorna i Malmö. Det visar en kartläggning som Arbetsmiljöverket gjort. (SR Malmö)