Isländskt fartyg förliste vid Färöarna

Ett isländskt lastfartyg har förlist nordost om Färöarna, och sex besättningsmän saknas.

Besättningen sände nödsignaler igår kväll om att fartyget riskerade att sjunka. när sjöräddningen kom fram kunde fem personer räddas.

Besättningen på det isländska fartyget utgjordes av letter och ryssar.