Riksdagsbeslut om flyktingbarn dröjer

Ett besked om de apatiska flyktingbarnen ska få permanent uppehållstillstånd eller inte kommer att dröja ytterligare. Moderaterna tänker begära att ärendet utreds vidare.

I och med dagens beslut av moderaterna finns det inte majoritet för att driva igenom ett beslut i riksdagen. Ärendet bordlades fram till den 17 februari. 

Alla riksdagspartier utom socialdemokraterna och moderaterna har begärt att de cirka 130 apatiska flyktingbarn och deras familjer som finns i Sverige ska få stanna kvar i landet.