Dollarn allt starkare

Den amerikanska dollarkursen har stärkts mot andra världsvalutor den senaste tiden. Skälet sägs vara den amerikanska centralbankens analys att budgetunderskottet kommer att minska på sikt, och den amerikanska budgeten för 2006 bidrog till uppgången.

Inom fem år ska det rekordstora budgetunderskottet ha halverats, enligt det budgetförslag som har lagts fram och som börjar löpa från den 1 oktober.

Underskottet beror delvis på dom kraftiga skattesänkningarna under förra mandatperioden, och skattesänkningarna har varit den tyngsta bördan att bära för dollarkursen, som pressats neråt kraftigt inte minst förra året mot dom flesta valutor.

Nu anses det nya budgetförslaget komma att minska underskottet fram till 2009 och 2012 tros budgeten gå med ungefär lika stort överskott som under delar av 1990-talet.

Den här beräkningen bygger på att dom skattesäkningar som har gjorts inte permanentas och det är ett löfte som har getts när dom genomfördes, nämligen att skattesäkningarna försvinner 2010.

I detta femåriga perspektiv som har effekt över nästa presidentval, och där avsättningar till en slags pensionsfond räknas in, krävs det inte så mycket positiva signaler för att dollarkursen ska få sig en knuff uppåt.

En beräknad tillväxt på över tre procent per år under dom kommande fem åren blåser under optimismen.

Kortsiktigt verkar dollarkursen ha bottnat kring årsskiftet, och har nu gått upp med ungefär 10 procent mot dom andra världsvalutorna. Mot euron har det rent av blivit tremånadershögsta nu i februari.

Mot kronan klev dollarn över 7-kronorsstrecket redan i fredags. Färska valutaprognoser pekar mot en dollarkurs över 7 kronor hela 2005.

Kanske en positiv signal för många svenska exportföretag som lidit av den svaga dollarkursen. Nu senast spökar dollarkursen för Vin& Sprit med storsäljaren Absolut som är stor i USA men där dollarfallet har dragit ned försäljningen förra året med omkring 500 miljoner kronor.

Tommy Fredriksson