Dollarn allt starkare

Den amerikanska dollarkursen har stärkts mot andra världsvalutor den senaste tiden. Skälet sägs vara den amerikanska centralbankens analys att budgetunderskottet kommer att minska på sikt. Den amerikanska budgeten för 2006 bidrog till uppgången (Ekonomiekot)