Sågverk fortsätter timmerimport

Sågverket i Tvärskog väster om Kalmar och som tillhör Rörviksgruppen kommer att fortsätta sin stora import av timmer trots att det finns massor av stormfälld skog i närområdet vilket måste sågas snarast. (SR Kalmar)