Säkerhetsbranschen vill ta över polisuppgifter

1:57 min

Säkerhetsbranschen i Sveriges anser att polisen måste avlastas och att flera av polisens nuvarande uppgifter kan utföras av landets bevakningsföretag.

I ljuset av de oroligheter som varit i bland annat Stockholmsförorten Husby kommer nu branschorganisationen Säkerhetsbranschen att driva frågan.

 – Jag har en bild från Husby där det står fyra poliser och bevakar en avspärrning vilket då kostar 3 700 kronor i timmen för samhället. Här menar jag att säkerhetsföretagen skulle kunna effektivisera polisens arbete vilket skulle innebära att polisen blir uthålligare, säger Mikael Johansson är kommunikationschef,

Intresseorganisationen, Säkerhetsbranschen, omfattar 170 säkerhetsföretag i Sverige med sammanlagt 31 000 anställda.

Det är inför den största omorganisationen av svensk polis sedan 1965 som Säkerhetsbranschen nu vill lyfta frågan om polisens effektivitet. Under bland annat Almedalsveckan i sommar kommer de därför att peka på en rad exempel på arbetsuppgifter som polisen inte borde utföra.

– Vi är bland annat kritiska till att polisen har ansvar för att besiktiga tivolianläggningar, det tycker vi till exempel Arbetsmiljöverket kan göra. Vi menar också att det är fel att använda polisen till att fånga hundar och katter som är lösa, vilket sker i stor omfattning. Vi tycker också att det inte är polisens uppgift att utföra 20 000 taxitransporter av frihetsberövade vilket görs varje år, säger Mikael Johansson.

Rikspolischef Bengt Svensson har tidigare sagt att den stora omorganisationen av svensk polis är ett bra tillfälle att se över polisens arbetsuppgifter.

Intresseorganisationen Säkerhetsbranschen menar att det är uppenbart att det finns arbetsuppgifter som i dag utförs av polisen, men som med fördel skulle kunna utföras av säkerhetsföretag, kommuner eller andra myndigheter och man tror inte det finns en risk för att den tydliga gräns som skall finnas mellan polis och till exempel väktare suddas ut.

– Rågången är förknippad med våldsanvändning och de arbetsuppgifter jag menar polisen skall bli befriad från är arbetsuppgifter som inte är förknippade med våldsanvändning, säger Mikael Johansson.