"Skärpt tillsyn av kemiföretag"

Olyckan på företaget Kemira i Helsingborg där sju miljoner liter svavelsyra läckte ut, var en olycka som inte skulle kunna hända och heller inte får hända. Tillsynen måste bli bättre, sa miljöminister Lena Sommestad som på tisdagen besökte fabriksområdet.

– Det här är en typ av olycka som inte har uppmärksammats tillräckligt hittills, inte av företaget och kanske inte heller av myndigheter Det här ska vi följa upp och se om det finns anledning att skärpa tillsyn och regelverk kring den här typen av större vattenledningar.

Det var en vattenledning i marken under den stora cisternen med 96-procentig svavelsyra som sprang läck och underminerade marken.

Tillsyn ska ses över
Efter olyckan har det krävts hundra lastbilar med grus för att fylla den krater som bildades. Enligt miljöministern skall olyckan nu analyseras, men en lärdom man kan dra direkt är att tillsyn och även tillstånd för liknande verksamheter bör ses över.

– Vi har skäl att se om det finns andra platser med liknande konstruktioner som vi behöver se över.

Kemira flyttas inte
Miljöminister Lena Sommerstad menar att det är ett problem med gamla och etablerade industrier som efter många år får bostadsområden som närmsta grannar, men hon tror inte på en flytt av företaget Kemira:

– Det skall mycket till innan man flyttar den här typen av industri. Säkerheten är i regel god och det här är en ganska unik händelse men den har lärt oss väldigt mycket och nu ska vi se till att den här typen av olyckor inte inträffar igen.

Jens Ericson
jens.ericson@sr.se