Tre gånger så många nekas sjukpenning

Under det senaste året är det tre gånger så många sjukskrivna som nekats sjukpenning som under året innan. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Orsaken är att Försäkringskassan har skärpt rutinerna. Det räcker inte med enbart sjukintyg, även en bedömning av arbetsförmågan krävs för att få sjukpenning.

Men i det stora hela är det fortfarande väldigt få, långt under en procent, av alla sjukskrivna som nekas sjukpenning enligt Försäkringskassan.