Ny metod avslöjar inte alla fosterskador

Uppdaterad 12:10
Ett billigare och snabbare sätt att analysera fostervattenprov införs nu på flera gynekologiska mottagningar i landet. Men provet avslöjar inte alla fosterskador, bara de vanligaste, och metoden kritiseras både av genetiker och medicinetiker.

Många gynekologer förespråkar dock den nya metoden som kallas QF-PCR. En av dem är professor Ove Axelsson i Uppsala.

– Vi ser positivt. Det vi talar om är att vi har förenklat tekniken när det gäller kromosomanalyser och att vi med den nya tekniken bara tittar på de vanligaste allvarligaste avvikelserna.

Görs fullständig analys idag
Det görs omkring 8 000 fostervattenprov varje år i Sverige. De flesta görs om kvinnan är över 35 år eller om hon är mycket orolig för fosterskador.

Hittills har man gjort en fullständig analys av fostervattnet, där alla kromosomskador avslöjats, men nu vill man begränsa undersökningen till ett fåtal kromosomer, fem stycken.

Nya metoden är snabbare och billigare
Det går snabbare och blir billigare, men man upptäcker bara den skada som orsakar Downs syndrom, samt några andra ganska ovanliga kromosomskador. Skador på andra kromosomer än de fem kan den nya metoden inte avslöja.

Det innebär enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, att mellan 10 och 16 barn varje år kan komma att födas med kromosomskador.

Enligt överläkare Ulf Kristoffersson vid enheten för klinisk genetik i Lund ger dessa skador en utvecklingsstörning som innebär att barnen behöver samhällets stöd

– Utan tvekan är det så att de här personerna kommer att behöva ett livslång stöd från samhället för att klara sig. Även om analysen kostar mindre så får man en större kostnad på ett annat håll i samhället när det gäller omhändertagandet av de här personerna. Den hälsoekonomiska analysen måste ske utifrån en samhällsnivå och inte från en snäv landstingsnivå, säger Ulf Kristoffersson.

Väcker frågor
Att nya metoder införs i sjukvården är inget ovanligt. Men den nya fosterkromosomundersökningen har väckt flera frågor som borde diskuteras innan den införs. Det anser både Statens medicinsk-etiska råd och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

SBU skriver: ”Det är ytterst angeläget att metodens etiska och ekonomiska konsekvenser blir föremål för diskussion.”

Etiska rådet framhåller risken att det föds fler skadade barn med den nya metoden och skriver att det ”inte är önskvärt att ekonomiska faktorer tillåts styra utvecklingen inom fosterdiagnostiken”.

Har införts i Linköping och Stockholm
Trots det har metoden redan införts bland annat i Stockholm och Linköping, och många gynekologer tycker det är bra, säger Ove Axelsson.

Han anser att ekonomin inte spelat någon roll, men beräkningar visar att den nya metoden bara kostar knappt en tredjedel av den gamla.

– Det har inte haft någon betydelse för  vår diskussion och vårt beslut om att ändra metod men det klart att det är absolut ingen nackdel att vi går över till någonting som är billigare. I mina ögon är det billigare och bättre, säger professor Ove Axelsson vid Uppsala universitet.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se