Telia Sonera vill växa mer

På fredag kommer TeliaSoneras bokslut för 2004. Ett år då bolaget av allt att döma gjort en rekordstor vinst, men trots det ändå inte infriat förväntningarna

Telia Sonera tjänar visserlöigen pengar men företaget växer  inte och ledningen har nu alltmer börjat tala om att köpa aktiemajoriteten i två av de mobiloperatörer man är delägare i vilket skulle vara bra för aktieägarna. Det säger telekomanlytikern, Stefan Olsson till Ekot.

När Telia och Sonera slogs samman för ett par år sen så var möjligheterna till tillväxt utanför Norden ett centralt tema i marknadsföringen av sammanslagningen.

Ryska Megafon och turkiska Turkcell lyftes fram som två guldägg där Teliasonera med tiden skulle öka sitt ägande i och ta över. Men så har inte skett trots att företagsledningen försökt flera gånger.

Men nu finns det en del uppgifter som talar för att det kan hända någonting snart. I Turkiet har den andra stora ägaren ekonomiska problem och mycket talar för att de tvingas sälja åtminstone en del av sina aktier. I Ryssland var TeliaSonera nära en uppgörelse i slutet av förra året - då ryckte ledningen i bromsen efter politiska påtryckningar, men Megafon är i behov av mer pengar, så tiden talar även där för TeliaSonera.

Skulle nu företaget lyckas köpa aktiemajoriteten i något av företagen så skulle det vara positivt för aktieägarna, tror telekomanalytikern Stefan Olsson. De båda bolagen har redan idag över 30 miljoner mobilkunder, så Teliasonera skulle växa ordentligt om de lyckas.

Reporter Thorbjörn Carlsson