Rasmussen sitter kvar - Lykketoft avgår

Valet i Danmark innebär att den borgerliga regeringen sitter kvar med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Socialdemokraterna backade och har nu bara en fjärdedel av väljarkåren. Partiordföranden Mogens Lykketoft avgår.

Anders Fogh Rasmussen sitter kvar som statsminister trots att hans eget parti gjorde en smärre valförlust. Segraren nummer ett blev oppositionspartiet Radikale Venstre som nästan fördubblade sitt röstetal.

Störst uppmärksamhet under valnatten väckte dock en bitter förlorare, socialdemokrkaternas Mogens Lykketoft:

– Redan från början stod det klart att det här var den enda gången jag skulle försöka med uppgiften som socialdemokratisk kandidat till statsministerposten. Nu måste partiet i god ordning försöka finna den person som kan åta sig uppgiften nästa gång, sa Mogens Lykketoft.

Historiskt nederlag
Den socialdemokratiske partiledaren Mogens Lykketoft tackade de sina efter valet men tog också avsked som partiledare. Nederlaget var historiskt, med låga 25 procent av väljarna.

Lykketofts ord var bittra. Han beklagade sig över ”de metoder” man i medier och på regeringssidan använt under valkampanjerna för att på olika vis förringa honom.

En allmän uppfattning är ju att valrörlesen varit personfixerad, som vore det presidenten av Danmark som skulle väljas.

Den andra personen som upptar förstasidorna nu på morgonen är Radikale Venstres ledare Marianne Jelved. Hennes parti gjorde den största enskilda framgången, men eftersom till exempel dess syn på den hårda invandringspolitiken är så annorlunda än regeringens lär det bli svårt att omsätta vinsten i politisk utdelning så här med detsamma i varje fall.

Vilket inflytande får Dansk folkeparti?
Kvar sitter alltså regeringen, trots förluster för Anders Fogh Rasmussens eget Venstre. Men eftersom regeringkumpanen De Konservativa gick fram lite, precis som stödpartiet Dansk folkeparti, sitter hans borgerliga allians egentligen stadigare nu än förr.

Frågan vid partiledarrundan efter midnatt var förstås. Kommer nu Pia Kjaersgaard och Dansk folkeparti att pressa regeringen till en ännu hårdare utlänningspolitik? Trots upprepningar gjorde statsministern allt för att undvika svara.

– Det är de konservativa och Venstre som kommer att utforma regeringsunderlaget och det vi skriver in i underlaget det är det som vi kommer att lägga fram efter sonderingar hos partierna.

Bengt Lindroth, Köpenhamn
bengt.lindroth@sr.se