Storvinst för Boliden 2004

Gruvbolaget Boliden redovisar en vinst efter finansnetto på 1,2 miljarder kronor för helåret 2004, jämfört med en förlust på 251 miljoner kronor motsvarande period året före.

Nettoomsättningen nära nog fördubblades från drygt 9,5 miljarder till nära 18 miljarder.

Även 2005 väntas bli ett bra år för Boliden, skriver bolagsledningen i bokslutet.