Stor vinstökning i Sandvik

Verkstadskoncernen Sandvik redovisar en vinst efter finansnetto på nära 1, 8 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2004,  en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period 2003.

Orderingången ökade med 17 procent till nära 14,2 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 50 öre och en aktieinlösen på 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 16 kronor.