"Öppna gränser ger EU fler jobb"

EU:s planer på att öppna gränserna för tjänstehandel i Europa skulle skapa mer än en halv miljon nya jobb, öka produktiviteten och minska kundernas priser. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen.

Enligt studien är farhågorna i bland annat Sverige för att lönerna skulle dumpas i de gamla EU-länderna ogrundade.

Det är de rika länderna inom EU som protesterat mot att öppna de inre gränserna för handeln med tjänster.

Farhågor om lönedumpning
De befarar att fri tjänstehandel skulle leda till dumpning av löner, arbetsvillkor och sämre service till kunderna och att det skulle bli de nya EU-länderna i öst som skulle tjäna mest på detta.

Enligt EU:s direktiv om tjänstehandel skulle nämligen serviceföretag få rätt att sälja sina tjänster i andra EU-länder i enlighet med de priser, löner och lagar som gäller i hemlandet.

Men den nya studie som gjorts på EU-kommissionens uppdrag slår fast att öppna gränser skulle leda till kraftigt ökad produktivitet på tjänstemarknaden och till att cirka 600 000 nya jobb skulle skapas i hela EU.

Sänkta priser och ökad konsumtion
Med ökad konkurrens skulle priserna sänkas och konsumtionen av service och tjänster öka med 37 miljarder euro, cirka 300 miljarder kronor.

Vissa länder skulle tjäna mer än andra på detta medger arbetsmarknadsforskarna, men de anser inte att rika länder skulle förlora i konkurrensen med låglöneländerna inom EU.

Men frågan är om dessa bedömningar kan lugna de länder som är mest kritiska till att gränserna öppnas i EU för fri handel med tjänster.

Krav på att förslaget dras tillbaka
Tyskland och Frankrike har krävt att EU-kommissionen drar tillbaka sitt förslag och Sverige är också kritiskt.

Kommissionen har dock förklarat att den trots motståndet är fast besluten att försöka skapa en fri marknad för tjänstehandel i EU.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se