2004 mycket bra år för SEB

Banken SEB redovisar sitt bästa bokslut hittills. Vinsten ökade 16 procent till 9,3 miljarder kronor.

Bankerna tillhörde vinnarna förra året, med rekordstor utlåning till både hushåll och företag. Och när dessutom börsen vände upp så blev vinsterna rejäla. Först ut i raden av banker med bokslut är SEB, och VD Lars Thunell som nu gör sitt sista år, förklarar varför 2004 blev det bästa hittills.

Detr ska ..hum hum...vara teaterdirektör, som han sa direktör Sjöwall i August Blanche’s Ett resande teatersällskap.

Riktigt så kraftiga uttryck behöver dock en nutida bankdirektör inte ta till, när det visar sig att 2004 blev det bästa hittills för den ärevördiga gamla banken. Vinsten ökade med 16 procent till 9,3 miljarder kronor. Alla divisioner förbättrade sina resultat.

Bästa resultatet, aktien har gått upp 21 procent på börsen, både ränte-och provisionsnettot är bra, utlåningen till företag och allmänhet ökar och handeln med värdepapper speglar börsuppgången men riksbankens låga ränta minskar marginalerna i utlåningen.

På det hela taget ett bra år och aktieägarna belönas dels med en ökad utdelning och dels med ett återköp för 2,8 miljarder kronor och det kan bli ännu bättre, säger Lars Thunell

Reporter Tommy Fredriksson