Svensk utrikespolitik kritiseras

Under den pågående utrikespolitiska debatten i riksdagen, fick utrikesminister Laila Freivalds utstå hård kritik från oppositionspartierna för att föra en färglös och feg utrikespolitik. Men utrikesministern slog i från sig kritiken.

– Jag tror att egentligen ingen kan säga annat än att Sverige trots sin relativa litenhet har en aktiv, tydlig och hörbar utrikespolitik, sa Laila Freivalds.

Internationella frågor
Under debatten fick Laila Freivalds kritik för att hon i utrikesdeklarationen i bara några rader nämnde den stora internationella politiska frågan om den demokratiska processen i Irak.

Moderaternas Gunilla Carlsson:

– Vilken är regeringens grundläggande hållning när det gäller demokratiseringsprocessen och återuppbyggnaden av Irak. Hur vill regeringen påverka och hur ska Sverige vara delaktig?

Också folkpartiets Cecilia Wigström ville se mer svenskt agerande i Irak:

– Jag vill fråga utrikesministern om hon är beredd att utbilda irakiska soldater? Är hon beredd att öppna den svenska ambassaden i Irak, det vore att visa solidaritet med det irakiska folket.

Kubafrågan
Andra frågor som var heta under den utrikespolitiska debatten var att Sverige i EU gått med på att häva vapenembargot gentemot Kina och att EU med svenskt bifall normaliserat kontakterna med Kuba, något som bland andra krisdemokraternas Holger Gustavsson vänder sig emot:

– Anna Lindh var aktiv när det gällde den förtryckta demokratiska rörelsen på Kuba, men nu är det väldigt tyst från svenskt håll. Utrikesministern, varför?

Men Laila Freivalds försvarade regeringens hållning:

– Sverige har inte övergivit de oppositionella, vare sig på Kuba eller i Kina, tvärtom, sa Laila Freivalds.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se