Flyktingbarn får undantag i EU

2:40 min

Ensamkommande flyktingbarn ska undantas från EU:s "första asyllands-princip".

Det är innebörden av en dom i dag i EU-domstolen.

Enligt EU:s så kallade Dublinförordning ska en asylsökande få sin sak prövad i det första EU-land han eller hon kommer till. Men det har ifrågasatts om den här regeln även ska gälla ensamkommande barn.

Bland annat blev många upprörda av Ekots rapportering om 15-årige Ali från Afghanistan som försökte ta sitt liv i Sverige inför hotet att tvingas tillbaka till Italien, där han hade utsatts för svåra övergrepp under sina försök att få asyl.

De ensamkommande barnen var den kanske största stridsfrågan när EU:s medlemsstater och parlament nyligen förhandlade fram en ny Dublinförordning.

Parterna lyckades inte komma överens i den delen, utan man valde att invänta den dom som kom nu på förmiddagen.

Där pekar EU-domstolen på vikten av att alltid se till barnets bästa. Domstolen slår fast att ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp, och att de som regel inte ska bli överförda till en annan medlemsstat.

Ett ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt att få sin sak prövad i det EU-land där han eller hon befinner sig. Den nu aktuella domen rör tre barn som har velat få sin asylansökan prövad i Storbritannien.

Däremot poängterar EU-domstolen att domen inte ska tolkas som att ett barn som har fått sin asylansökan avslagen i ett EU-land direkt kan åka till ett annat EU-land och försöka få asyl där, om det inte har kommit fram nya asylskäl.

Hittills i år har nästan 1 200 ensamma barn kommit till Sverige för att söka asyl. 14 av de här barnen har polis tagit hand om och skickat till andra EU-länder för att de ska få sina asylansökningar prövade där. Dagens dom innebär sannolikt att den här typen av överföringar stoppas.

– Jag är oerhört glad. Det har jag kämpat för länge. Vi ska inte frakta barn kors och tvärs mellan våra medlemsländer. Det är inte värdigt oss i EU, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP).