Ingen förunderökning mot Ola Rask

Det blir ingen förundersökning mot den socialdemokratiske riksdagsledamoten Ola Rask. Det beslutade chefsåklagare Kent Madstedt i Stockholm på ondagen.

– Det finns ingen anledning att anta att det har förövats något brott. Förhållandena verkar vara sådana att vi rör oss mellan åtgärder som är lämpliga respektive möjligen olämpliga, men som inte, som jag bedömer det, kan föranleda något ansvar för brott, säger han.

Chefsåklagare Kent Madstedt har gått igenom de uppgifter som nyligen blev kända om socialdemokraten Ola Rask. Det gäller hans arbete vid sidan av riksdagen som vd för kursgården Rönneberga på Lidingö, och hur hela hans familj har gagnats av det arbetet.

”Kan röra sig om missförstånd”
När det gäller uppgifterna om att Ola Rask tog ut för hög ersättning för bilresor, med egen bil anser åklagaren att det kan vara ett missförstånd, att det är krångligt.

– Den frågan hänger ihop med hur man definierar begreppet egen bil och också förmånsbil i de här sammanhangen. Där finns som jag ser det ett utrymme för att missförstå det här begreppet vilket då leder till att det inte finns någon anledning att misstänka att han har gjort detta med vett och vilja, det vill säga uppsåtligt.

Men det skulle finnas anledning för skattemyndigheterna att titta på det?

– Ja, de tittar naturligtvis på om det från strikt objektiva utgångspunkter är en oriktig uppgift i någon deklaration och i så fall kan det föranleda sanktioner av Skatteverket.

Även riksdagsförvaltningen granskar Ola Rasks bilersättning.

För övrigt har chefsåklagare Kent Madstedt undersökt Rasks dubbla löner och olika förmåner, däribland den tjänstebostad som hans son bor i på kursgården.

Förmånerna ingen korruption
Men förmånerna går inte att definiera som någon form av korruption, anser åklagaren. Rask har nämligen inte fått förmånerna på grund av sitt riksdagsarbete utan just för att han är vd för kursgården, enligt åklagaren.

– Här finns inte heller någonting påtagligt att ta på. det finns ingenting som egentligen indikerar att några förmåner har utgått till följd av att han har varit riksdagsman utan förmånerna har ju varit kopplade i första hand till anställningen och verksamheten på kursgården, säger Kent Madstedt.

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se