Migrationsverket: "Färre barn kommer flyttas"

0:50 min

EU-domstolen slår fast att ensamkommande barn ska undantas från den så kallade Dublinförordningen, som innebär att en asylsökandes sak ska prövas i det första EU-land han eller hon kom till. Migrationsverket kommer omedelbart börja tillämpa de nya reglerna.

Hittills i år har cirka 1 200 ensamma flyktingbarn kommit till Sverige - 155 har fått beslut om överföring till första land. Tillförordnade Rättschefen Fredrik Beijer säger att det nu kommer att bli betydligt färre sådana beslut, men kan inte säga om det betyder att det kommer fler ensamma flyktingbarn hit.

– Det kommer att påverka oss på det sättet att vi kommer att överföra betydligt färre ensamkommande barn enligt Dublinförordningen, säger  Fredrik Beijer, tillförordnad rättschef på Migrationsverket.

Tror du att det kommer att komma fler barn hit?

– Det återstår att se, men en sak är säker att färre barn kommer att flyttas runt i Europa. Barnen får en större möjlighet att välja vilket land de vill ha sin sak prövad i. När man väl har kommit till ett land där man vill vara så kommer man att få sin sak prövad där helt enkelt.

– Men sedan ska man komma ihåg att det finns också ärenden där ett barn har varit i ett land och fått ett avslag, man har stannat där så länge att man har fått ett beslut, då kan man ibland både ha fått ett tillstånd eller avslag. Den här domen gäller inte dem kan man säga. Har man väl fått sin sak prövad i ett land, då är det ju det beslutet som gäller, man kan alltså inte få mer än ett beslut inom EU, säger Fredrik Beijer.