Skärpt skattekontroll av privatläkare

Skatteverket tänker i år göra särskilda skattekontroller hos privatläkare och sjukgymnaster. Anledningen är att skattemyndigheterna har upptäckt brister, bland annat när det gäller de pengar som patienterna själva betalar vid ett besök.

– Felaktigheterna består på inkomstsidan av oredovisade patientavgifter. Man har alltså haft ett visst antal patienter under ett år, men inte redovisat samtliga inkomster från patienterna. Det är ett vanligt fel, säger Alf Oskarsson som samordnar Skatteverkets granskning.

Men hur kan man ha patienter som man inte redovisar?

– Man redovisar patientbesöken till landstingen, men sedan ska man i sin deklaration ta med den delen av patientbesöken som betalas av patienten. Det är inte gjort i många fall.

5 000 ska granskas
Sammanlagt rör det sig om cirka 5 000 privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster runtom i Sverige som Skatteverket ska specialgranska detta år och nästa år.

Gemensamt för dem alla är att deras verksamhet helt eller delvis finansieras med pengar från landstingen. Det rör sig om mer än fem miljarder kronor per år. Därutöver betalar patienterna själva in 750 miljoner kronor i patientavgifter.

Att just den här branschen utsätts för extra hård skattekontroll hänger samman med en liknande undersökning som Skatteverket gjort tidigare i Västra Götaland.

Flera fall av fusk upptäckta
Då uppdagades en hel del felaktigheter i branschen, flera fall av rent fusk, till exempel oredovisade inkomster och avdrag för privata kostnader.

Om undersökningen från Västra Götaland skulle vara representativ för hela riket så skulle de undanhållna skatterna röra sig om 600 miljoner kronor om året.

Siffran är dock osäker och Skatteverket hoppas att blotta kännedomen om specialgranskningen leder till ett slags självsanering i branschen.

– Vi vill ge branschen en möjlighet att göra rätt för sig genom att vi nu i förväg informerar om detta, säger Alf Oskarsson.

Sören Granath
soren.granath@sr.se