Jordskred hotar lamslå Uppsala

Stora delar av Uppsala hotar att lamslås av ett stort strömavbrott. Ett jordskred har skett vid bygget av den nya E4:an och huvudströmkabeln till Uppsala riskerar att skadas. (SR Uppsala)