Ams-chefen vill ha mer resurser

Det finns tydliga tecken på en vändning till det bättre på arbetsmarkanden, skriver Ams i en rapport på onsdagen. Ams-chefen Anders L Johansson vill ändå ha ökade resurser. Han ser nu en snabbt ökande risk för brist på arbetskraft.

– Allmänt taget är det viktiga att få en mobiliserande arbetsmarknadspolitik så att de många som idag står utanför, inte minst invandrare, ska få möjlighet att komma med. Då behövs det kompetensinsatser och utbildningsinsatser så att de kan rusta sig och komma med och ta jobben, säger Anders L Johansson.

Och då måste Ams ha mer pengar?

– Det är effekten av vad jag säger.

Saknar rätt utbildning
Ams-chefen anser att det inte fattas arbetskraft idag i Sverige för att täcka upp för alla dem som går i pension det närmaste decenniet och tillgodose ökad efterfrågan från företagen när de måste nyanställa. Men många har inte rätt utbildning.

Idag när arbetslösheten är hög satsar Ams mycket av sina resurser på stöd till arbetsgivare för att anställa arbetslösa och olika former av praktik. Framöver måste det dock bli mer av yrkesutbildning, enligt Ams.

Beredd ge mer pengar
Arbetslivsminister Hans Karlsson är inte främmande för att ge Ams mer pengar för att klara av det.

– Jag är medveten om och fast besluten om att arbetsmarknadsutbildningen är en viktig ingrediens i arbetsmarknadspolitiken att vi ska göra det möjligt för Ams att ha en hög volym och kvalitet på arbetsmarknadsutbildningen, säger han.

Är du beredd att anslå mer pengar till Ams om det skulle behövas?

– Ja, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Johan Prane
johan.prane@sr.se