HD prövar inte övergreppsdom

Högsta domstolen kommer inte att pröva fallet med den 13-åriga flickan i Motala som utnyttjades sexuellt av minst två män. Det beslutade Högsta domstolen på onsdagen. Beslutet var väntat, säger Christian Diesen, professor i processrätt.

Högsta domstolen tar bara upp fall som anses kunna vara vägledande (prejudicerande) för liknande framtida fall.

– Det är ju så att vi får en ny lag, förmodligen den 1 april och i det läget har en omprövning inget prejudikatsvärde. Det visste ju alla, så opinionen hjälpte inte till att göra detta till ett undantagsfall, utan huvudregeln, att det inte har prejudikatsvärde, gäller, säger han.

Ny lag den första april
Den nya sexualbrottslagen kommer förmodligen den 1 april. Men den gäller alltså inte den här händelsen, som skedde i Motala i augusti förra året.

Linköpings tingsrätt dömde två personer för grov våldtäkt, en 16-åring och en 30-åring. De andra två för medhjälp till grov våldtäkt, de ansågs ha försett flickan med alkohol.

Gjorde en annan bedömning
Hovrätten gjorde en annan bedömning och rubricerade inte det inträffade som våldtäkt, utan sexuellt utnyttjande. 16-åringen och 30-åringen fick sina straff rejält sänkta, till en månads sluten ungdomsvård respektive åtta månaders fängelse. De andra två friades.

Christian Diesen anser att när det gäller 30-åringen var det rent fel.

– Han skulle ha dömts för grovt sexuellt utnyttjande och fått fyra års fängelse eller något sådant enligt gällande rätt, så där var det ju fel. Och då fanns det ju en möjlighet att HD skulle ha skickat tillbaka domen bara mot honom, men det valde man att inte göra.

Besvikelse
Flickans pappa är väldigt besviken efter HD:s beslut.

– Det känns som att det är slut just nu. Vi har förlorat ett spel för galleriet. Det känns. Man känner att det är inte mänsklighet längre utan det här är någonting annat.

Hur stora förhoppningar hade du innan?

– Jag hade ställt in mig på det här faktiskt för att inte bli för besviken. Men det går inte att beskriva känslorna.

Professor Christian Diesen tycker det vore intressant om Europadomstolen för mänskliga rättigheter prövade fallet, eftersom flickan behandlats som en vuxen och inte som ett barn i rättsprocessen. Flickans advokat Elvy Wicklund:

– Det är en möjlighet som finns kvar, ja. Jag har informerat den möjligheten med familjen, säger hon

Claes Lundqvist, SR Östergötland
claes.lundqvist@sr.se

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se