All receptbelagd medicin ska registreras

Regeringen föreslår att alla receptbelagda mediciner som en person får ska registreras. På så sätt minskar risken för felmedicinering säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Registret ska administreras av Apoteket.

– Idag är det ganska vanligt att människor kommer in akut, kanske en äldre kvinna kommer in akut och läkaren behöver veta vad hon äter för medicin, säger Ylva Johansson.

Frågan har varit aktuell i flera år, inte minst sedan det blev känt att Anna Lindhs mördare Mijailo Mijalovic haft 15 recept på olika antipsykotiska och antidepressiva mediciner utskrivna till sig.

Apoteket ska ha hand om uppgifterna
Registret med uppgifterna om vilka mediciner som skrivs ut ska administreras av Apoteket men för att en läkare eller farmaceut ska få lov att titta i registret måste patienten i fråga lämna sitt medgivande.

Regeringen föreslår samtidigt ytterligare ett nytt läkemedelsregister, som Socialstyrelsen ska använda i forskningssyfte. I dag bokförs bara hur stora mängder av en medicin som säljs och inte till vem den skrivs ut.

Svårt veta vem som äter vad
Det går alltså inte att veta om ökningen av antidepressiva medel går till barn eller vuxna eller till personer som redan äter andra typer av mediciner. Med det nya registret blir detta möjligt.

– Genom att göra registret icke-anonymt kan man få svar på viktiga frågor på hur vi ska dimensionera vården men kanske än viktigare är att vi kan följa långvariga effekter av läkemedelsanvändning, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se