Ekot direktrapporterade från partiledardebatten

Sveriges Radio direktrapporterade från partiledardebatten i riksdagen. Det var riksdagsårets tredje och sista partiledardebatt.

Debatten pågick i ungefär fyra och en halv timme. Den höga arbetslösheten, Husbyupploppet och vinster i välfärden var heta ämnen.

De borgerliga partiledarna med statsminister Fredrik Reinfeldt ville ha besked av Socialdemokraterna om hur deras regeringsalternativ ser ut, med de fick inget.

Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, fick ersätta partiledare Stefan Löfven, eftersom han inte är riksdagsledamot.

Maria Makar: Hej och välkomna till Sveriges Radios direktrapportering!

07:35, 12 June 2013

Maria Makar: Nu inleds partiledardebatten.

09:01, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt intar talarstolen.

09:01, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt pratar om Husby och andra usatta områden och att målet är full sysselsättning. Han säger att vi har högre sysselsättning än de flesta EU-länder.

09:03, 12 June 2013

Maria Makar: Han pratar också om ungdomsarbetslösheten. "För att öka ungas chanser måste studieresultaten höjas."

09:06, 12 June 2013

Maria Makar: Han pratar också om att det är svårt för de som kommer hit från andra länder att ta sig in på arbetsmarknaden.

09:07, 12 June 2013

Maria Makar: Jobben lägger grunden för ett bra samhälle, menar Reinfeldt.

09:07, 12 June 2013

Maria Makar: Han pratar om lärlingsplatser och ser det som något positivt.

09:08, 12 June 2013

Maria Makar: "En ung som vill ta sig in på arbetsmarknaden vill ha en chans. Men arbetsgivarna efterfrågar erfarenhet."

09:09, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt: "Alla måste få plats på arbetsmarknaden"

09:11, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt: "Jobben kommer att avgöra valet 2014"

09:11, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt menar att arbetslösheten inte är jättehög, utan att många är sysselsatta på annat sätt. Ungdomsarbetslösheten är 27,2 procent.

09:12, 12 June 2013

Maria Makar: Mikael Damberg (istället för Reinfeldt) Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, talar nu.

09:13, 12 June 2013

Maria Makar: Han säger att regeringen misslyckats när det gäller att sätta svenskarna i arbete.

09:14, 12 June 2013

Maria Makar: Mikael Damberg kräver en replik av Reinfeldt.

09:14, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Ungdomsarbetslösheten går upp för att fler studerar och vill ha jobb vid sidan av"

09:15, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Jobben är ditt största misslyckande"

09:17, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Vi har halverat restaurangmomsen, för att restaurangnäringen gärna anställer unga. Socialdemokraterna vill ju att det ska bli dyrare att anställa unga."

09:18, 12 June 2013

Maria Makar: Nu talar Åsa Romson från Miljöpartiet. Hon pratar om klimatfrågor.

09:19, 12 June 2013

Maria Makar: Romson: "Klimatfrågan är ett ämne som inte kommer upp särskilt ofta. Senast var det 2010, för 1 000 dagar sedan."

09:20, 12 June 2013

Maria Makar:

Hon frågar hur Moderaterna ska få svenska företag att minska sina utsläpp.

09:22, 12 June 2013

Maria Makar: "Jag tycker att det är orättvist att peka finger åt de länder som gör mest", svarar statsministern.

09:23, 12 June 2013

Maria Makar: Romson är inte nöjd. "Jag blir bara mer irriterad."

09:23, 12 June 2013

Maria Makar: Romson: "Jag vill inte att Sverige lutar sig tillbaka."

09:24, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt får applåder när han sågar Åsa Romsons uttalande om att Kina är en förebild när det gäller miljöfrågor. "Det kryper på kroppen på mig," säger Reinfeldt.

09:25, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson (SD) pratar nu om Husbykravallerna och om att få utlandsfödda i jobb. Reinfeldt pratade om Husby i början. Han kritiserar regeringens förslag om nystartszoner.

09:27, 12 June 2013

Maria Makar: "Jimme Åkesson är emot alla förslag att få utrikesfödda i jobb. De är emot invandrare."

09:28, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Vi har höga trösklar på den svenska arbetsmarknaden. Många säger att den enklaste vägen att få jobb är hos någon av sina landsmän."

09:29, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Vi vill få in utrikesfödda på arbetsmarknaden, SD vill få ut de utrikesfödda."

09:30, 12 June 2013

Maria Makar: "Jag är trött på att bli påhoppad. Jag vill ha seriösa svar", säger Jimmie Åkesson.

09:31, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt: "Vi vill hjälpa och det fungerar. 700 000 utrikesfödda är sysselsatta i Sverige."

09:32, 12 June 2013

Maria Makar: Jonas Sjöstedt (V), anser att Reinfeldt kommit med felaktig statistik.

09:33, 12 June 2013

Maria Makar: "I Spanien har fler arbete, även om de har 28 procent arbetslöshet, om man räknar som Reinfeldt."

09:34, 12 June 2013

Maria Makar: Sjöstedt slår ett slag för de med funktionsnedsättning.

09:34, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Vad ger jobb, anser Vänsterpartiet? Att höja skatterna?"

09:36, 12 June 2013

Maria Makar: "Färre förtidspensioneras i Sverige i dag. Det är annorlunda mot när Vänsterpartiet hade inflytande."

09:37, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt: "Mer pengar till allt, det är så det brukar låta."

09:38, 12 June 2013

Maria Makar: Mikael Damberg pratar igen. Han vill att studenterna ska springa ut direkt till jobb.

09:41, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "428 000 är utan jobb och skolresultaten har sjunkit. Klyftorna ökar. "OECD pekar ut det land där klyftorna ökar mest."

09:42, 12 June 2013

Maria Makar: "Uppfyll dina vallöften innan du börjar snickra på nya", säger Damberg till Reinfeldt

09:43, 12 June 2013

Maria Makar:

"Vi har en regering som varken vill, kan eller orka ta tag i arbetslösheten."

09:45, 12 June 2013

Maria Makar:

Damberg säger att Socialdemokraterna kommer att söka allianser, om så behövs.

09:49, 12 June 2013

Maria Makar: Jobben och skolan pratar Damberg mest om.

09:50, 12 June 2013

Maria Makar:

Reinfeldt tycker att Socialdemokraterna förtidspensionerar för många.

09:52, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Statsministern är desperat."

09:53, 12 June 2013

Maria Makar: Socialdemokraterna vill anställa 4 000 fler lärare i förskolan.

09:54, 12 June 2013

Maria Makar: "Vi kan gå en match i vem som är bäst på att läsa rapporter", säger Reinfeldt till Damberg.

09:55, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt diskuterar regeringsfrågan: "Kan man styra Sverige med 30 procent av rösterna, eller 32 procent? Hur många procent behövs?"

09:56, 12 June 2013

Maria Makar: Åsa Romson (MP) intar talarstolen igen.

09:57, 12 June 2013

Maria Makar: Hon pratar om Saudiaffären. (FOI försökte i hemlighet att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.)

09:57, 12 June 2013

Maria Makar: "Vad händer med de etiska principerna?"

09:58, 12 June 2013

Maria Makar: Jan Björklund, Folkpartiet, talar nu för första gången.

10:02, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt sitter och tuggar på ett äpple, medan Damberg och Björklund står i varsin talarstol.

10:03, 12 June 2013

Maria Makar: Lärarlöner och skolan diskuteras.

10:06, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg undrar regeringen kommer att dra in pengar från gymnasieskolan.

10:07, 12 June 2013

Svensk: Jimmie Åkesson, är du trött på att bli påhoppad och vill ha seriösa svar? Ställ seriösa frågor.

10:07, 12 June 2013

Maria Makar: Annie Lööf (C) kritiserar Socialdemokraternas skattepolitik.

10:10, 12 June 2013

Maria Makar: Lööf undrar HUR Socialdemokraterna ska bli bäst på jobben.

10:12, 12 June 2013

Maria Makar:

Damberg ifrågasätter de skattelättnader som regeringen stått för.

10:13, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Vi fortsätter att vara motorn i svensk politik."

10:14, 12 June 2013

Maria Makar: Jimmie Åkesson: "Oj vad mycket floskel Damberg kommer med."

10:15, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson: "Inget konkret kommer Damber med. Bara 90-dagarsgarantin" (unga som varit arbetslösa i 90 dagar ska garanteras jobb, praktik eller studier.)

10:16, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson tar upp Husbykravallerna igen.

10:16, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Man måste hjälpas åt. Vi kan inte dela upp samhället och skylla på invandrarna"

10:18, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson: "Nu fick vi ett konkret förslag igen. Ge sommarjobb åt unga. I övrigt ännu mera floskel."

10:19, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson: "Tala inte om problem som uppstår ur tomma intet. Problem skapas av politiken. Vi behöver konkreta återgärder. "

10:20, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Vi ska hitta en lösning för HELA Sverige och inte bara för Husby."

10:21, 12 June 2013

Maria Makar: Sjöstedt pratar om kärnkraft och nämner larmet på Ringhals.

10:22, 12 June 2013

Maria Makar: Blocköverskridande samarbete diskuteras. "Är du beredd att sluta en blocköverskridande överenskommelse att avveckla kärnkraften?", undrar Sjöstedt.

10:23, 12 June 2013

Maria Makar: Göran Hägglund (KD) tar nu upp Husby. "Den lilla företagaren fick se fönstrena krossade."

10:28, 12 June 2013

Maria Makar:

"Från vänsterhåll har det varit en ton som nästan legitimerar det som hänt."

10:28, 12 June 2013

Maria Makar:

Hägglund: "Vi ska inte legitimera det som är kriminellt."

10:32, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Du borde prata med Ullenhag."

10:33, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg: "Men visst måste man diskutera om man låtit vissa bostadsområden förfalla." Han tycker att våld är oacceptabelt, men han är också stolt över de som grillade korv, nattvandrade och försökte vända det negativa till något positiva.

10:33, 12 June 2013

Maria Makar: Åsa Romson håller nu sitt anförande. Hon börjar att prata om fiskbestånden.

10:34, 12 June 2013

Maria Makar: "Vi vill satsa på kollektivtrafiken och utveckla järnvägarna. Det är en grön politik vi ska föra."

10:37, 12 June 2013

Maria Makar: Nu pratar hon om könsroller och unga tjejer som mår dåligt.

10:38, 12 June 2013

Maria Makar: "Krav på utseende, bostad och att fixa jobb. Det finns brister i psykiatrin. Självmorden har ökat och det gör mig rörd. Det signalerar att samhället har stora felatkigheter."

10:39, 12 June 2013

Maria Makar: "När unga begår självmord är det en stor kritik mot samhället. Bara för att man inte kan knyta problemet till vem som hade makten, betyder inte det att problemet är litet."

10:40, 12 June 2013

Maria Makar: Romson: "Vi vill satsa på kuratorer och fler lärare som kan hjälpa."

10:40, 12 June 2013

Maria Makar: Nu pratar hon om arbetsmarknaden och att man inte ska behöva jobba övertid eller ta med sig jobbet hem.

10:41, 12 June 2013

Maria Makar: "Samtidigt ratas allt fler och unga behöver komma in på arbetsmarknaden. Fler måste få jobb och färre slitas ut."

10:41, 12 June 2013

Maria Makar: "Vi vill införa ett friår, så man ska hinna ta en paus."

10:42, 12 June 2013

Maria Makar: Reinfeldt gör sig lustig över att några Socialdemokraterna lämnade riksdagen (påstår han) när Romson talade.

10:44, 12 June 2013

Maria Makar: Annie Lööf kritiserar Miljöpartiet. "Ni sa att ni skulle bli liberala. Men ni verkar stå för regelkrångel."

10:52, 12 June 2013

Maria Makar:

Annie Lööf och Romson diskuterar arbetsgivaravgifter. Romson säger att kritiken mot sänkta arbetsgivaravgifter står fast.

10:57, 12 June 2013

Maria Makar: Jonas Sjöstedt frågar Romson om vinster i välfärden.

10:59, 12 June 2013

Maria Makar: Vänsterpartiet vill inte ha några vinster i skolor alls. "Jag tycker inte att man ska förbjuda byskolor där föräldrar går ihop", säger Romson.

11:02, 12 June 2013

Maria Makar: Göran Hägglund pratar nu om psykisk ohälsa, som Romson tog upp i sitt anförande. "Regeringen gör ju mycket när det gäller elevhälsa, säger Hägglund."

11:04, 12 June 2013

Martin: Romson verkar knyta självmord till unga kvinnor, men sist jag kollade var det män som var kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. Fast det kanske inte är PK att prata om...

11:07, 12 June 2013

Maria Makar:

Romson tycker de är bra att Hägglund tog upp frågan, men tycker inte att Hägglund borde snacka om vem som satsat mest på ungas hälsa.

11:08, 12 June 2013

Maria Makar: "Vad jag ville säga var att det arbete vi gör tar en oerhört lång tid", säger Hägglund.

11:08, 12 June 2013

Maria Makar:

Romson fortsätter med att prata om könsroller. "I dag ska en kvinna ha både en traditionell och ny könsroll."

11:09, 12 June 2013

Maria Makar: Jan Björklund pratar nu om globaliseringen i Afrika och u-länder.

11:10, 12 June 2013

Maria Makar: "Det kan ju inte vara så att vi ska vara rika och skicka bistånd till de fattiga."

11:11, 12 June 2013

Maria Makar:

Björklund tar också han upp Husbykravallerna.

11:13, 12 June 2013

Maria Makar:

"Många säger att stenkastningen är samhällets fel. En sådan attityd tar ifrån vandalerna skulden."

11:14, 12 June 2013

Maria Makar: "De främlingsfientliga säger att det är invandrarnas fel, kollektivt. Det är inte riktigt. De är oftast offrena. Det är de som fått sina bilar uppbrända."

11:15, 12 June 2013

Maria Makar: Nu pratar Björklund om sin hjärtefråga, skolan.

11:15, 12 June 2013

Maria Makar: Björklund pratar om regeringsalternativ.

11:18, 12 June 2013

Maria Makar: Damberg pratar om jämställdhet. Han gratulerar FP-ledaren Jan Björklund till att han tagit in en feminist i regeringen, den nya jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP). Men han undrar också vad som behöver göras mer för att öka jämställdheten i Sverige.

11:22, 12 June 2013

Maria Makar: Björklund: "Vi har mer att göra. Men jag tror inte att vi ska lagstifta om kvinnlig representation i bolagsstyrelser till exempel." Men han säger att det går för långsamt i näringslivet.

11:25, 12 June 2013

Maria Makar: Romson repiklerar på Björklunds anförande. "Regeringen tycker inte att man ska ha utbildning där man bor. Alla har ju inte möjlighet att flytta för utbildning."

11:30, 12 June 2013

Maria Makar: Jimmie Åkesson repiklerar Björklund i fråga om Husbykravallerna. Han menar att det är politikernas fel att Sverige är segregerat. Det handlar inte bara om den enskilde individen menar han. "Om det är så lätt att lösa problemet kunde ju integrationsministern Ullenhag lösa dem."

11:35, 12 June 2013

Maria Makar: Björklund: "Jag förstår också att integrationsproblemen minskar om vi tar emot färre flyktingar. Men det är inte så enkelt. Jag tror inte vi ska stänga Sverige."

11:36, 12 June 2013

Maria Makar: "Jag tycker inte heller att vi ska stänga Sverige. Det går inte. Men vi måste kunna ta ansvar för de som kommer hit."

11:37, 12 June 2013

Maria Makar:

Nu debatteras massövervakningen som sker i USA, där miljontals amerikaner får sina samtal och sin intertrafik övervakad.

11:41, 12 June 2013

Maria Makar:

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, kommer nu att hålla sitt ungefär tio minuter långa anförande.

11:43, 12 June 2013

Maria Makar: Lööf tar upp Husbykravallerna hon också. "Det är inte okej att bilar bränns". Hon pratar också om arbetsmarknaden. Jobben är det viktigaste. De skapas inte genom högre skatt."

11:50, 12 June 2013

Maria Makar: Lööf tar upp Husbykravallerna hon också. "Det är inte okej att bilar bränns".
Hon pratar också om arbetsmarknaden. Jobben är det viktigaste. De skapas inte genom högre skatt."

11:50, 12 June 2013

Maria Makar: Hon tycker att Socialdemokraternas politik går på repeat.

11:53, 12 June 2013

Maria Makar: Lööf till Romson: "Vi har gjort väldigt mycket i regeringsställning. Vi har minskat regelkrånglet. Men vi är inte nöjda. Vi vill fortsätta stärka möjligheterna att driva företag."

12:00, 12 June 2013

Maria Makar:

Lööf tycker att Vänsterpartiets näringslivspolitik är undermålig. Jonas Sjöstedt kritiserar Centerpartiet för Nuonaffären och tycker också att apoteken sålts ut till underpris.

12:06, 12 June 2013

Kurt: SD och Åkesson används bara som hackkyckling. Typ "Ojdå, har jag klantat mig nu igen? Bäst jag skriker något svammel om att Åkesson är rasist, så focus flyttas dit".

12:06, 12 June 2013

Maria Makar:

Nu tar Sveriges Radio en paus i liverapporteringen.

12:10, 12 June 2013

Maria Makar:

Nu är liverapporteringen igång igen.

12:54, 12 June 2013

Bertram Bohem: Jag tror vi måste höja politikerarbetslösheten kraftigt för att göra något åt arbetslösheten generellt. Vi har världens högsta skatter men inte världens lägsta arbetslöshet vilket bevisar att våra politiker är värdelösa. Vi behöver en regering som personligen skriver tack-brev och skickar blommor och choklad till människor som startar företag och anställer, inte babblande idioter som ständigt rör sig mot mitten. Företagsskatten skall avskaffas helt, vi betalar alla redan obscent mycket i moms och inkomstskatt. Tvinga samtliga riksdagspolitiker att bosätta sig i våra utanförskapsområden om de vill ha statlig lön, varenda en utan undantag, så kanske de får lite kreativa idéer för att minska utanförskapet.

12:55, 12 June 2013

AS: Varför inte använda "direktrapportering" i stället för "liverapportering"?

12:55, 12 June 2013

Maria Makar: Hej! Tack för kommentar. Kanske låter det bättre på svenska att säga direktrapportering, men är ju egentligen samma sak.

13:01, 12 June 2013

Maria Makar: Hägglund pratar återigen om Husbyupploppet. Tidigare har Jonas Sjöstedt (V) tagit upp friskolornas vinster med avstamp i JB-koncernens beslut att stänga igen.

Sjöstedt vill ha en statlig skola med fler lärare och läxläsning till alla.

FP-ledaren Björklund undrar om V efter valet kan släppa fram en regering som tillåter vinst i välfärden.

"Vårt mål är att få bort vinster i välfärden", svarar Sjöstedt.

- Men det finns ju grader även i helvetet. Jag har mycket hellre Stefan Löfven som statsminister än en borgerlig politiker, säger han.

13:02, 12 June 2013

Maria Makar: "Vi ska aldrig legitimera sådana här händelser", säger han om Husbyupploppet.

13:03, 12 June 2013

Maria Makar: "Hägglund är så fin att jag skulle vilja ge honom en kram. Han är så nära och samtidigt så långt ifrån", säger Jimmie Åkesson.

13:09, 12 June 2013

Maria Makar: "Det här är spår av 40 års massinvandring."

13:09, 12 June 2013

Maria Makar: Åkesson: "Det är konstigt att människor får leva i parallella samhällen och att invandrarna kommer till samma ställen."

13:11, 12 June 2013

drabbad: Har FAS- 3 debaterats? Där anordnare tjänar pengar på arbetsförmedingen med långtidsarbetslösa som insats! Fy fan!

13:12, 12 June 2013

Maria Makar: Hej drabbad! Inte vad jag har hört i alla fall.

13:12, 12 June 2013

Maria Makar: Hägglund tycker att Åkesson gör skillnad på folk och folk.

13:13, 12 June 2013

Maria Makar: Nu pratar KD om aborter. KD vill inte ändra abortlagstifningen. SD vill ju sänka tidsgränsen för abort.

13:21, 12 June 2013

Maria Makar: Nu är partiledardebatten slut. Det var den tredje och sista partiledardebatten för riksdagsåret. Tack ni som följt direktrapporteringen!

13:25, 12 June 2013

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".