1 av 2
Katarina Gunnarsson och Marcus Eriksson.
2 av 2
Frustrationen är stor i Araby där ungas utanförskap ökat. Foto: Marcus Eriksson/Katarina Gunnarsson/Sveriges Radio.

Chatt om Det delade Sverige: "Ett stort sug att få dela med sig av sina erfarenheter"

Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson och Ekots reporter Marcus Eriksson har besökt några av Sveriges mest utsatta bostadsområden i reportageserien Det delade Sverige - en resa som började innan det brändes bilar och kastades sten. Reportrarna chattade med våra läsare, en chatt som du kan läsa här nedan. 
Hela serien:|

Julia Milder, Ekot: Hej och välkomna till chatten med reportrarna bakom reportageserien Det delade Sverige, Marcus Eriksson och Katarina Gunnarsson. Då drar vi igång!

15:02, 14 June 2013

Thomas: Det delade Sverige är delat även rent fysiskt. De flesta platser ni besökt är antagligen slutna enklaver med bostäder och en centrumanläggning, återvändsgator med p-platser och med en tillfartsväg in o ut. I vårt dagliga rörelsemönster besöker eller passerar vi aldrig dessa stadsdelar. Bor vi i en segregerad stad så beror det mycket på att vi aldrig möts. Har man inte ett fungerande socialt liv utanför sin stadsdel måste man vara väldigt isolerad. Utanförskapet får man på köpet. En fungerande stad kräver att platser och funktioner är sammankopplade så att människor träffas och det är möjligt att etablera företag, bedriva service och handel. Vi måste bygga samman staden, ta bort trafiklederna och skapa mer småskaliga stadsdelar.

Marcus Eriksson: Hej Thomas, jo många av de vi mött under resan pratar om just bostadsområdets läge, där det ofta rör gamla miljonprogramsområden. I Hässleholmen Borås till exempel talade kommunpolitikerna mycket om att införa hastighetsbegränsningar på den stora vägen just utanför stadsdelens centrum, och i Halmstad ville man införa tydliga vägar och kommunikationer till och från stadsdelen Andersberg, ut mot havet som är nära och mot centrum, och köpcentrum osv. För att inte tala om allt som satsas på blominrättningar, naturupplevelser i parker och upprustning av hus.

15:02, 14 June 2013

Lena: Vad beror det på att skolan väljs bort?

Katarina Gunnarsson: jag tror att en skola där det är låga snitt betyg skrämmer föräldrarna. De vill ge sina barn den bästa utbilningen. Svårt beslut på samma gång blir vissa skolor då ännu mer segregerade

15:04, 14 June 2013

Steffo: Ni som varit runt och pratat med så många... Vad ser de ni mött själva för lösningar på problemet att de inte kommer in i samhället riktigt?

Marcus Eriksson: Hej Steffo, många vi mött som får hjälp av arbetsmarknadsprojekt till exempel önskar att arbetsgivare som får statligt stöd för att ordna praktikplatser också vågar anställa de och ge dem en fast tjänst efter praktikens slut. Framför allt önskar många politiker och personer vi mött att man ska ta tillbaka enklare arbetsuppgifter och jobb som rationaliserats bort i ett allt mer högteknologiskt samhälle...

15:05, 14 June 2013

Einar: Hej! Bra jobbat! Vad har varit svårast/den största utmaningen med att göra den här serien?

Katarina Gunnarsson: Vi har bandat säker 20 timmar. Svårast har varit att välja vad som ska med i våra 45 st olika reportage delar. Svårt också hur formulera att många i dessa områden har invandrarbakgrund. Är det viktigt eller ej? Tack för att du hörde av dig

15:06, 14 June 2013

Einar: Hej! Bra jobbat! Vad har varit svårast/den största utmaningen med att göra den här serien?

Marcus Eriksson: Tack Einar, det svåraste är alltid att närma sig människor med svåra frågor som djupt rör deras privata liv, men det vi upplevt har varit ett stort sug att få dela med sig av sina erfarenheter. Det har varit relativt lätt att få folk att prata om sin situation. Sedan är det alltid en utmaning att diskutera tecken på segregation och peka på problem utan att vara för utpekande.

15:09, 14 June 2013

Hej Rågsved: Hur ser ni på risken att cementera åsikter och idéer om "problemområden" när ni gör reportage, och hur resonerade ni om det innan ni satte igång?

Katarina Gunnarsson: Det är inte ett helt lätt beslut. Hur inte peka ut vissa områden som "problemområden". På samma gång pågår det ju en allarmerande utveckling i dessa områden som måste belysas. Små städernas utanförskapsområden har ju hamnat i mediaskugga. Viktigt att vi bevakar då. Tack för att du hörde av dig.

15:10, 14 June 2013

Förorten: Hur gjorde ni när ni valde orter att göra reportage om? Hur har ni blivit bemötta?

Marcus Eriksson: Vi utgick inledningsvis från egna socioekonomiska kartor vi låtit ta fram via SCB, sedan använde vi även regeringen egna utredningsförslag om nystartszoner, för att slutligen använda oss av de särskilt utsatta stadsdelar som Arbetsmarknadsdepartementet ringat in. Framför allt ville vi besöka mindre och mellanstora städer vi sällan hör i riksmedier. Vi har blivit väl bemötta.

15:11, 14 June 2013

Villhamer: Varför avslutas er serie nu? Hur kommer ni att fortsätta granska detta ämne?

Marcus Eriksson: Vår projekttid tar helt enkelt slut, men vi har all anledning att återkomma till många av dem vi mött, särskilt inför stundande valet känner vi.

15:12, 14 June 2013

Mehram: Många pratar om hopplösheten i eran serie (även om det finns en del ljusglimtar) - vad känner ni nu efteråt? Är det hopplöst eller hoppfullt?

Katarina Gunnarsson: Hopplöshet eller ljusglimt. Själv är jag väldigt orolig efter att ha besökt dessa platser. Skolorna blir allt mer olika. Det bildas svenk skolor och invandrarskolor runt om i våra småstäder. Så var det inte för några år sedan. Och betygen bara sjunker i de utsatta områdena. Det oroar mig. Det och alla unga som går utan jobb. Tack för att du hörde av dig.

15:14, 14 June 2013

Varför: vad har ni blivit mest förvånade över under ert arbete?

Marcus Eriksson: Jag blev personligen mest förvånad faktiskt över hur svårt det är i dag att få anställning om man saknar gymnasieutbildning eller haft det svårt i skolan. De enkla jobben många återkommer till som många säkert tänker alla borde kunna jobba med. Städjobb, industrijobb, men det krävs mycket i dag, inte minst körkort för att vara attraktiv hos arbetsgivare.

15:14, 14 June 2013

Johan: Skulle ni själva vilja leva i de områdena ni har bevakat, samt låta era barn gå på de skolor ni har besökt? Varför, varför inte?

Katarina Gunnarsson: Det är en svår fråga. Jag gick själv i skolan i ett utsatt område. Många hemska saker hände som sårade mig för livet. Det positiva med det är att jag kan göra reportage innefrån dessa områden idag. Men om någon frågar skulle du själv sätta din egen känsliga lilla son i en sådan skola skulle jag nog tveka.

15:16, 14 June 2013

Mehram: Många pratar om hopplösheten i eran serie (även om det finns en del ljusglimtar) - vad känner ni nu efteråt? Är det hopplöst eller hoppfullt?

Marcus Eriksson: Ja, ibland slås man verkligen starkt av hopplösheten. Även hos de som är anställda eller arbetar ideellt för att få till förändringar. Samtidigt finns det ju en enorm vilja, träffade en ung tjej som när hon fick nej hos arbetsgivare gick ut på stan i en stor skylt där det stod att hon kan jobba och vill jobba. Förhoppningsvis såg någon hennes kreativitet och uppfinningsrikedom i alla fall, resonerade hon.

15:17, 14 June 2013

Rolf: Hur tror ni att er serie kommer att påverka t.ex politiker och allmänheten?

Katarina Gunnarsson: Jag hoppas hoppas att politikerna får upp ögonen för att det inte bara finns sociala problem i storstädernas förorter utan också i småstäderna. Även där växer det fram segregerade områden. På tisdag ska arbetsmarknadsministern vara med i Studio Ett och kommentera serien. Tack för att du skrev.

15:18, 14 June 2013

Rolf: Hur tror ni att er serie kommer att påverka t.ex politiker och allmänheten?

Marcus Eriksson: Förhoppningsvis blir ord som "ungdomsarbetslöshet" och "långvarigt försörjningsstöd" mer än siffror. Att hela tiden påminnas om konkreta livsöden och situationer kan förhoppningsvis gynna arbetet att hela tiden nå bättre lösningar.

15:19, 14 June 2013

Roberto: Vad tar ni med er som minnen efter att ha jobbat med detta?

Katarina Gunnarsson: ÅÅÅ vi har så många starka minnen från alla de säkert 100 personer vi pratat med på torg och gator. Men nu senast var det nog de arbetslösa killarna som hängde på parkeringen i Araby. Lyssna på dem på länken Det delade Sverige. Så hopplöst.
Tack för att du skrev.

15:21, 14 June 2013

Bo: Tycker ni att Sverige för en ansvarsfull invandringspolitik?

Marcus Eriksson:

Som reporter har jag inga åsikter om det, men flera lokalpolitiker vi träffar har framfört önskemål som i princip går ut på att fler kommuner i landet borde bidra till ett mer jämställt flyktingmottagande.

15:24, 14 June 2013

Einar: Finns det någon röd tråd i hur de ni mött har svarat på vems "felet" är att det blivit så här i dessa områden?

Katarina Gunnarsson: Många vi talat med säger att det är den stora invandringens fel. Att många har för låg utbildning när de kommer och/eller har svårt med språket. Att det är det som är orsaken. Andra säger att det blivit så allarmerande siffror pga att det finns en inbygd rasism som gör att vi stänger folk ute. Olika teorier. Tack för att du skrev.

15:25, 14 June 2013

Fadi: Borde inte politiker och medborgarna ha varit bättre på att förutse den här utvecklingen? Människor fattar rationella, egoistiska beslut i frågor som handlar om var de vill bo, i vilka skolor de vill sätta sina barn, osv. Och introducerar man då en ny underklass till våra städer så får det givetvis sådana här konsekvenser efter några få decennier.

Katarina Gunnarsson: Det kan jag också tycka. Politikerna verkar lite yrvakna. Tack för att du skrev.

15:26, 14 June 2013

Roberto: Vad tar ni med er som minnen efter att ha jobbat med detta?

Marcus Eriksson: MÅNGA. Framför allt de personliga berättelser som liksom fastnat lite extra. Jag minns en ung kille som lovade alla på SFI-kursen tårta om han bara fick godkänt på den, Sedan fick han det, insåg att han inte hade råd med tårta åt alla, och vågade inte gå tillbaka på grund av skammen. Sådana "störande" berättelser kommer jag nog aldrig glömma.

15:26, 14 June 2013

Thomas: Lyssnade på en debatt på P1 för några dagar sedan om utbildning där det framkom kritik mot kravet på högskolekompetens. Tanken om att det är "fintare" med teoretisk utbildning än praktisk. Är kravet från visst politiskt håll på att alla ska klara högskolekompetens realistisk eller stjälper det mer än det hjälper?

Katarina Gunnarsson: Många av de vi mött ute i kommunerna har efterfrågat DE ENKLA JOBBEN. Enkla industrijobb som inte längre finns kvar i det högteknologiska Sverige. Tack för att du skrev.

15:27, 14 June 2013

reaktioner: Vad har ni fått för reaktioner på er serie? Vilka är det som i så fall har hört av sig?

Katarina Gunnarsson: Vi har fått många reaktioner. De som har hört av sig har bott runt dessa utsatta områden och är oroade över vad de sätt. Tack för att du skrev.

15:29, 14 June 2013

reaktioner: Vad har ni fått för reaktioner på er serie? Vilka är det som i så fall har hört av sig?

Marcus Eriksson:

Naturligt i jobbet som Ekoreporter är det många politiska partier som hör av sig och vill kommentera, reagera och meddela sina politiska lösningar. En del andra lyssnarreaktioner rör oftast kommentarer rörande svensk invandringspolitik eller meddelanden om att de känner igen sig, eller blivit berörda.

15:30, 14 June 2013

Varför: vad har ni blivit mest förvånade över under ert arbete?

Katarina Gunnarsson: Vi har blivit förvånade över att de utsatta områdena var så segregerade även i mindre städer. Trodde innan mindre städer var mer integrerade/blandade. Men så icke. Tack för att du skrev.

15:31, 14 June 2013

Johan: Skulle ni själva vilja leva i de områdena ni har bevakat, samt låta era barn gå på de skolor ni har besökt? Varför, varför inte?

Marcus Eriksson: Som student har jag själv bott i liknande bostadsområden tidigare. Jag upplevde inga problem med det, utöver just känslan av att vara långt bort från stadens kärna. I övrigt är jag inte ett dugg avundsjuk på de som har barn och måste fatta sådana svåra beslut som att välja skola.

15:32, 14 June 2013

Villhamer: Varför avslutas er serie nu? Hur kommer ni att fortsätta granska detta ämne?

Katarina Gunnarsson: Jag har granskat detta ämne i Studio Ett i snart 20 år P1 kl 16-17 så jag fortsätter. Gå in på google Katarina Gunnarsson. Där ligger mina reportage att lyssna på. Hör gärna av dig till mig på mailen med tankar o tips. Katarina.Gunnarsson@sr.se . Vi slutar nu med proj. Det fanns inte mer pengar för oss i detta special projekt. Därför av slutas detta samarbete med duktiga Marcus.

15:35, 14 June 2013

Julia Milder, Ekot: Nu avrundar vi den här chatten - tack för alla frågor som kommit in! Tyvärr hinner vi inte svara på alla. Tack också till Marcus och Katarina!

15:36, 14 June 2013

Marcus Eriksson: Tack alla, ursäkta om jag inte hann svara på just din fråga. Återkom gärna till min mejl om du har tankar om vad vi borde bavaka ytterligare eller andra frågor marcus.eriksson@sverigesradio.se

15:38, 14 June 2013

Katarina Gunnarsson: Till alla här
Nu avslutas chatten. Tack för att ni tog er tid att skriva.
Tipsa mig om vad ni tycker jag ska göra reportage om i framtiden.
Skriv på Katarina.Gunnarsson@sr.se
:-)

15:39, 14 June 2013

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".