70 miljoner till offer för naturkatastrofer

Regeringen har beslutat att ge 70 miljoner kronor för att stödja fattiga länder som drabbats av naturkatastrofer. Fonden har inrättats av internationella valutafonden och syftet är att drabbade länder ska kunna låna till mycket låg ränta.