Ericsson vände förlust till vinst

Det blev en storvinst för Ericsson 2004. 28 miljarder kronor tjänade telekomföretaget under förra året. På ett år vändes alltså sviten av förluster till vinst.

Koncernchefen Carl-Henric Svanberg säger att förklaringen är att företaget efter alla nedskärningar nu har lägre kostnader, men pekar också på att alltfler pratar i mobiltelefon.

– När man går igenom en sådan kris får man vända på varje sten och fundera på hur man kan driva verksamheten effektivare och vi har arbetat väldigt hårt för att komma till det här resultatet, säger han.

– Vi har ju dessutom ett år när vi har 300 miljoner nya abonnenter i världens mobilsystem. Det är den starkaste tillväxten någonsin. 27 procent av världens befolkning har idag tillgång till mobiltelefon.

Mest lönsamma företaget
Efter flera år av jätteförluster, senast i fjol minus 11 miljarder kronor, så har Ericsson plötsligt blivit branschens mest lönsamma företag.

Skälet stavas till stor del ”personalnedskärningar”. Tiotusentals anställda har ju sagts upp och det gör att Ericssons personalkostnader nu är ordentligt lägre.

Men det är inte hela förklaringen. Försäljningen ökade också mer under 2004 än vad företagsledningen trodde på. Och det i kombination med de lägre kostnaderna gör att Ericsson nu har blivit så lönsamt.

Hård konkurrens
Någon oro för sämre tider går inte att spåra hos koncernchefen, Carl Henric Svanberg, trots att konkurrenterna pratar om att priserna pressas.

– I en sådan här dynamisk bransch finns hot hela tiden. Det är en hård priskonkurrens, det är många som vill vara med, det är nya teknologier, det gäller att satsa rätt. Hela tiden gäller det att vara väl positionerad.

– Det som är styrka hos Ericsson det är ju att vi finns över hela världen och nästan i alla länder sedan 100 år. Det gör att vi har stora försäljningar i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern Ryssland och Indien överallt. Det gör att vi balanserar kanske lite bättre än en del av våra konkurrenter som är koncentrerade till vissa delar av världen.

Inga nya jobb i Sverige
Det kommer att skapas nya jobb hos Ericsson också men inte så många i Sverige.

– Den största expansionen kommer närmare de nya kunderna. Det kan bli Indien, Kina, det kan bli Amerika, det kan bli Sydamerika. Jag tror inte vi ser några stora nyanställningar framför oss i Sverige, säger han.

Thorbjörn Carlsson
thorbjorn.carlsson@sr.se