Volvos resultat det bästa genom tiderna

Volvokoncernen gjorde ett bra resultat 2004. Det är tillverkningen av bussar, lastbilar och flygplansmotorer som drar upp resultatet. Vinsten mer än fördubblades och försäljningen gick över 200 miljardersvallen.

– Jag brukar säga att det är inte mitt jobb att vara nöjd, men jag får konstatera att 2004 blev ett riktigt bra år där vi gick i mål med det mesta vi hade förutsatt oss. Dessutom hade vi en bra underliggande marknadstillväxt. Det säger Leif Johansson som är vd för Volvo.

Varför går det så bra för Volvo?

– Vi har lyckats väldigt bra med att introducera nya produkter, vi har lyckats bra med att komma in i nya marknader och vi har fått en tillväxt nu så vi nästan har kommit upp i 20 procent i fjärde kvartalet.

– Och sedan har vi gått i mål när det gäller mycket av de här gemensamma programmen, när det gäller gemensamma motorer och att skapa kostnadseffektivitet genom att vara stora. När allt det där klickar ihop på samma gång så blir det rätt så bra, säger Leif Johansson.

Fortsätter det så här långt fram i tiden?

– När det gäller våra egna interna åtgärder så är vi optimistiska och tror att det kan fortsätta rätt så bra. Sedan är det alltid svårt att bedöma marknaden, men vår bedömning som vi ser det nu är en positiv marknadssyn. Vi tror att USA kommer att gå upp rätt så mycket mer och vi tror väl att Europa kommer att öka med mellan noll och fem procent. Därmed borde 2005 också se hyggligt ut.

Störst ökning för lastbilar
Rörelseresultatet blev 14,2 miljarder kronor 2004, det är koncernens högsta resultat genom tiderna. Omsättningen som passerade en slags drömgräns i svenskt näringsliv ökade med 15 procent till 201 miljarder kronor.

Lastbilarna drar hela nästan hela lasset, nio av de 14 vinstmiljarderna kommer från lastbilarna. Men också tidigare problemtyngda bussdivisionen bidrar positivt.

Aktieägarna får del av kakan
Positivt blir det för aktieägarna också. Utdelningen blir 5,2 miljarder och lägger man till de 1,8 miljarder som är kvar av ett pågående återköpsprogram, blir det hela sju miljarder kronor till aktieägarna.

– Vi har en utdelningspolicy som säger att vi ska vara uthålliga utdelare till aktieägarna. Vi ökar utdelningen från 8 till 12,50. Vi gör bedömningen att med en vinst per aktie på 22 kronor har vi väl råd med detta, säger Leif Johansson.

Volvo räknar med att det blir fler nya jobb i koncernen.

– Vi skapade faktiskt i Sverige 2 000 nya jobb under 2004. Vi ser att vi kommer att öka produktionstakten ytterligare och då blir det fler jobb också, på en bas av 25 000–27 000 anställda i Sverige. Jag är relativt optimistisk där också, men det blir kanske inte en lika hög ökningstakt som vi hade under 2004, säger Leif Johansson.

Hundratals jobb tydligen?

– Vi annonserade ju att bussar till exempel har 90 nya jobb på en order, så jag tror att det kanske kan komma upp i de storleksordningarna som du säger. Vi får se, säger Leif Johansson.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se