Kortköp utomlands granskas

Bankernas avgifter vid kortköp och uttag i bankomater utomlands ska granskas av Finansinspektionen, på regeringens uppdrag.

Enligt tidigare rapporter till regeringen tar bankerna ut höga avgifter för gränsöverskridande transaktioner, samtidigt som de brister i information till kunderna

När Finansinspektionsnes granskning är klar i november tar regeringen ställning till om lagstiftningen behöver skärpas.