Fem namn har strukits från listan

Efter att listan med saknade efter flodvågskatastrofen offentliggjordes på torsdagen har fem namn kunnat strykas.

Enligt polisöverintendent Johan Grenfors på Rikskriminalpolisen befinner sig samtliga fem hemma i Sverige och är välbehållna.

Riksdagen beslutade på torsdagen också om en ändring i sekretesslagen så att privatpersoner som berättar om sina erfarenheter för flodvågskommissionen och det nationella rådet ska skyddas av sekretess.