Lettlands regering beklagar byggstoppet

Lettlands regering beklagar att det lettiska byggbolaget Laval drar sig ur skolbygget i Vaxholm på grund av en facklig blockad. Den lettiska premiärministern säger genom sin talesman att det här inte var vad Lettland hade väntat sig när landet blev medlem i EU.
 

Den lettiska regeringen, säger premiärministern Aigars Kalvitis genom sin talesman Aigars Stockenbergs, trodde sig ha fått försäkringar att det skulle vara möjligt för lettiska bolag att konkurrera fritt med sina lägre löner i andra EU-länder.

Och Lettland har ju anmält Sverige till EU-kommissionen för att landet tvivlar på att den svenska modellen med kollektivavtal och möjligheter för facket att ta till stridsåtgärder för att tvinga utländska företag att skriva på avtal, verkligen är förenligt med EU:s regelverk.

Ingen förståelse
Men den svenske arbetslivsministern Hans Karlsson har ingen förståelse för de synpunkterna.

– Nej, jag har ju inte det och det har jag sagt många gånger. Den svenska regeringens uppfattning är att vårt regelverk är förenligt med EU-lagstiftningen på date här området. och då får företag som kommer hit anpassa sig till det regelverk vi har i Sverige och då är de välkomna att jobba på de villkor som svenska företag och andra företag har i Sverige, säger han.

Tydliga kollektivavtal
Den folkpartistiske riksdagsmannen Carl B Hamilton håller med Hans Karlsson om att svenska kollektivavtal för utländska företag ska gälla för längre engagemang i Sverige, men för kortare jobb. Hur korta vill han inte ha nån bestämd uppfattning om, där måste man kunna ha andra avtal och sedan måste kollektivavtalen innehålla minimilöner.

– Om vi inte ska få sådana här rättsliga konflikter som i Vaxholm gång efter annan så måste de nya och framtidens kollektivavtal vara väldigt tydliga, genomskinliga och begripliga i en fråga, nämligen vad är minimilönen av vad en utländsk företagare ska betala i Sverige. Han eller hon som sitter i Lettland ska kunna gå in på webben och se hur mycket ska man betala arbetskraft i Sverige, säger Carl B Hamilton.

Johan Prane
johan.prane@sr.se