Manifestation mot domen i Motala

Några hundra Motalabor samlades på torsdagskvällen på Stora Torget i Motala för att protestera mot högsta domstolens beslut att inte pröva fallet där en 13-årig flicka utnyttjats sexuellt av fyra män. (SR Östergötland)

Detta inslag i Ekot har fällts av Granskningsnämnden för radio och TV. ”I påannonsen uppgavs utan grund att fyra män utnyttjat den 13-åriga flickan sexuellt. Inslaget strider därmed mot kravet på saklighet”, skriver nämnden. Granskningsnämndens beslut SB 654/05.

En av talarna var Tina Olby från Motala kvinnojour.

– Återigen har Motala satts på kartan. Förra gången handlade det om kommunpolitikers kriminella handlingar och svek mot sina väljare. Nu handlar det om en flicka, nyss fyllda 13 år som våldtagits och sexuellt utnyttjats av fyra män i Motala. En handling som är så avskyvärd att det inte kan jämföras med något. Detta satte Motala på kartan, sa hon inför de som samlats.

Motalabon Jan Ojnas, var en av dem som samlats på torget för att visa sitt missnöje med domen.

– Framförallt att det är ett barn de handlar om, därför är jag här, säger han.

Hur mycket diskuteras det här i dina kretsar?

– Alla arbetskamrater känner en avsky och är verkligen missnöjda med det här, säger Jonas Ojnas.

Claes Lundkvist
claes.lundkvist@sr.se