Första stegen mot demokrati i Saudi

På torsdagen inleddes de första allmänna valen någonsin i Saudiarabien med kommunalval i huvudstaden Riyad. Valen som har många begränsningar fortsätter senare i vår i övriga delar av landet. Och det kommer att ske förändringar. Kanske kommer kvinnor att få rösta till nästa val om fyra år.

– Det är ett viktigt steg för nu kan vi vara med i beslutsfattandet men det är också ett begränsat steg, säger Mohammed Ilmani efter att för första gången i sitt liv har kunnat rösta.

Begränsningarna ligger i att det här bara är ett kommunalval, att bara hälften av fullmäktigeledamöterna utses i valet, den andra hälften utses av myndigheterna, inga politiska partier får ställa upp i valet och kvinnor får inte rösta.

Envälde idag
Saudiarabien styrs i dag enväldigt av kungafamiljen som själv utser landets parlament, shura men påtryckningar från omvärlden har tvingat fram den lilla demokratisering av landet som kommunalvalet innebär.

Åtminstone detta att kvinnor är bannlysta från valurnorna kommer kanske att ändras till nästa val om fyra år.

Den här saken måste få ta sin tid, vi är fortfarande ett land i utveckling, säger Malik Alahmad.

– Det som tog flera hundra år i andra länder är inte lätt att göra bara på några år här. Malik Alahmad är själv en av 646 kandidater som kämpar om de sju platser i Riyads kommunfullmäktige som väljarna får vara med att besätta.

Kan inte vänta sig för mycket
Han varnar saudierna för att ha för stora förväntningar på vad fullmäktigeförsamlingarna kan uträtta.

– Vi har mycket begränsade möjligheter. Men vi får försöka göra vårt bästa, säger han.

Christer Fridén, Riyad
christer.friden@sr.se