Miljardvinst i Telia Sonera

Telekomoperatören TeliaSonera gjorde en vinst på 17,5 miljarder kronor efter finansnetto, och det låg i linje med förväntningarna från marknaden.

Bolaget aviserar nu också ett sparprogram på mellan 5 och 6 miljarder kronor, varav merparten tas i Sverige, säger Anders Igel VD i TeliaSonera

TeliaSoneras resultat är enligt förväntrningarna, både vinsten och omsättningen blev ungefär som analytikerna hade räknat med. Bolaget ökar utdelningen till aktieägarna från 1 krona till 1 och 20.

TeliaSonera lanserar också en sparplan som innefattar minskade kostnader på mellan 5 och 6 miljarder kronor, för att öka konkurrenskraften. Full effekt blir det efter tre år. Merparten tas i Sverige, mellan 4 och 5 miljarder kronor.

Det handlar om nedskärningar i stabsfunktioner, nät, produktion, marknadsföring, försäljning, produktledning och utveckling.

I en prognos för 2005 räknar bolagsledningen med en lägre vinstmarginal före avskrivningar. Till följd av prispress kommer omsättningstillväxten att bli begränsad, enligt bolaget.

Thorbjörn Carlsson
thorbjorn.carlsson@sr.se

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se