HD fastställde dom mot Tjörnredare

Högsta Domstolen fastställde på fredagen hovrättens dom mot den tidigare storredaren på Tjörn Vilgot Johansson.

Domen innebär att Vilgot Johansson ska betala 192 miljoner kronor till staten.

Tvisten mellan den nu pensionerade Tjörnredaren och staten har gällt en 20 år gammal konkurs.

När rederiet gick i konkurs fanns ett borgensåtagande gentemot staten som Vilgot Johansson skrivit under.

I tingsrätten dömdes han att betala tre miljoner kronor medan hovrätten höjde till 192 miljoner kronor. Den domen fastställdes alltså på fredagen.