Fondsparandet ökar

I Janurari fondsparandet utom PPM till 3,8 miljarder kronor och det är det högsta nettosparandet sedan i somras.  

Störst var intresset för korta räntefonder.  Under hösten var intresset för aktiefonder lågt men nu ökar intresset för aktiefonder som fick 1 miljard av nysparandet.

Nettosparandet i blandfonder fortsätter att vara svagt.

Totalt sparades 17,5 miljarder kronor i fonder under januari månad, varav

ca 13,7 miljarder sparades till premiepensionen.