Telia Sonera måste dra ner trots vinst

Trots att Telia Sonera gjorde en vinst på drygt 17 miljarder förra året ska företaget spara. Bolaget aviserar ett sparprogram, som uppgår till mellan fem och sex miljarder kronor, varav merparten tas i Sverige. (Ekonomiekot)

– Ja, man kan ju tycka att det inte skulle behövas när vi gör ett så bra resultat, men det är faktiskt en ganska tuff värld som vi jobbar i och vi måste nu anpassa oss till de marknadsrealiteter som vi ser. Det pågår en mycket kraftig omställning från traditionella fasta tjänster till mobila och internetbaserade.

– Vi ska se detta som investeringar. Även om resultatet kommer att påverkas negativt under det här året så är det en investering för framtiden att göra oss mer kostnadseffektiva, säger koncernchefen Anders Igel.

Ni ska spara fyra till fem miljarder i Sverige årligen i tre år, Hur kommer det att påverka de anställda inom Telia Sonera?

– Det kommer att innebära att vi kommer att behöva göra nerdragningar, men hur stora de blir kan jag inte säga för närvarande. Det beror på att vi inte har kommit så långt än. Vi för nu diskussioner och vi måste komma till beslut för område för område.

2 000 jobb måste bort i Sverige
Telialedningen vill alltså skära ordentligt i företagets kostnader och hoppas på att minska dem med mellan fyra och fem miljarder kronor i Sverige på tre år.

Hur många anställda som får gå vill inte ledningen säga, men det handlar om åtminstone 2 000 jobb som försvinner, erfar Ekot.

I Finland ska företaget också spara och där säger ledningen nu att 650 personer får gå.

Kunder väljer ny telefonteknik
Skälet är att Telia Sonera nu tappar telekunder, som istället väljer ny teknik som innebär att man kan ringa via bredbandsjacket, så kallad IP-telefoni, istället för med den vanliga telefonen.

Främst är det kabel-tv bolag och bredbandsbolag som nu börjat konkurrera med Telia Sonera om telekunderna, men även andra företag som Skype har redan lyckats skaffa sig många tusen kunder i Sverige.

Telia Sonera tänker dock inte stå vid sidan om och titta på, som man säger, utan säljer själva nu också IP-telefoni, och börjar också sända tv i telejacket.

Hoppas behålla kunderna med ny teknik
På så sätt hoppas Telia kunna behålla telekunderna och samtidigt öka sina intäkter på sikt.

– Jag tror att det blir väldigt attraktivt att kunna ha telefoni, tv och internet från samma leverantör och få det på en räkning. Över tiden kommer vi att erbjuda många intressanta nya tjänster inom ramen för detta som inte finns i dag. Vi kommer att kunna erbjuda att man ska kunna se nyhetssändningarna när man vill se dem, i efterhand, säger Anders Igel.

Thorbjörn Carlsson, Ekonomiekot
thorbjorn.carlsson@sr.se