Vinstrikt Telia Sonera sparar

Telia Soneras vinst blev rekordhög 2004. Företaget tjänade drygt 17 miljarder kronor. Men trots det skall nu företaget spara, säger koncerchefen Anders Igel

Företagsledningen vill skära ordentligt i företagets kostnader och hoppas på en tre års period ha minskat dem med mellan 4 o 5 miljarder kronor i Sverige. Hur många anställda som får gå vill inte ledningen säga, men det handlar om åtminstone 2.000 jobb som försvinner, erfar Ekot.

I Finland skall företaget också spara och där säger ledningen nu att 650 personer får gå.

Skälet är att Telia Sonera tappar telekunder som istället väljer ny teknik som innebär att man kan ringa via bredbandsjacket, sk. IP-telefoni, istället för med den vanliga telefonen. Främst är det kabel-tv bolag och bredbandsbolag som nu börjat konkurrera med Telia Sonera om telekunderna, men även andra företag som Skype har redan lyckats skaffa många tusen kunder i Sverige.

Telia Sonera tänker dock inte stå vid sidan om och titta på utan säljer nu också IP-telefoni, och börjar också sända TV via telejacket. På så sätt hoppas Telia kunna behålla telekunderna och samtidigt öka sina intäkter eftersom man då leverar både telefoni, bredband och TV till samma kund.

Thorbjörn Carlsson
thorbjörn.carlsson@sr.se