Vårdgarantin utvidgas

Den nationella vårdgarantin utvidgas till hösten till att också gälla väntetid till behandling. Det har Landstingsförbundet träffat en överenskommelse med staten om.

Garantin ska gälla fullt ut i hela landet från den första november, och innebär att patienterna efter beslut om behandling ska erbjudas vård i det egna landstinget inom 90 dagar.

Om landstinget inte klarar den tidsgränsen ska patienterna få hjälp till vård inom ett annat landsting.